Møteplass og aktivitetssenter - eller samisk folkehøgskole?

Drag utvikling har fått 230.000 kr fra Nordland fylkeskommune for å få vurdert hvordan gammelskola på Drag skal brukes i framtida.  Det kan bli snakk om å etablere en nærings- og kulturhage, eller mer ambisiøst – en samisk folkehøgskole.

Publisert
23. oktober, 2010 klokken 19:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 23. oktober, 2010 klokken 19:00
Oppdatert: 23. oktober, 2010 klokken 10:38
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Kommunen har allerede engasjert Bodø-selskapet Bedriftskompetanse AS til å legge frem forslag og vurdere hva skolen kan brukes til – når nyskola tas i bruk og gir plass til alle elevene.

Leder i Drag Utvikling Filip Mikkelsen ser med forventning fram til hva Bedriftskompetanse og prosjektleder John Øverås vil komme frem til gjennom forprosjektet.

– Drag Utvikling har vært en av initiativtakerne til prosjektet, men har ingen direkte oppgaver i denne prosessen, men ønsker gjerne å være en katalysator for innspill til hva skolen skal brukes til.  Infrastrukturen ligger der, nå er det opp til lokalsamfunnet og alle gode krefter å gi skolen nytt liv. Skolen er tradisjonelt nerven i et lite lokalsamfunn, nå kan vi videreføre denne tradisjonen slik at bygningen fortsatt kan være en

offentlig kraft i lokalsamfunnet, sier Mikkelsen.

Siktemålet med prosjektet er å utvikle en plan for etablering av en nærings- og kulturhage som kan favne et bredt spekter av virksomhetsområder lokalisert på samme sted.  Det kan være lokaler til nyetablerere, ulike mindre bedrifter, kulturelle aktiviteter, møterom og møteplasser for lag og foreninger, fellesområder, og kafè/kantine.  Prosjektet skal ha en tydelig samisk profil, og er således i tråd med samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune. Tilskuddet fra fylkeskommunen er et samisk tilskudd.

Filip Mikkelsen har selv en del idèer om hva "gammelskola" kan inneholde.

- Selv kjenner jeg til at man i Finland har "samlokalisert" kunstnere og sivilingeniører, med stort hell.  Man kan også koble utvikling av samiske lærebøker med kompetanse på design. Og kanskje et lite trykkeri? Noen er god på ett område, andre har annen kompetanse.  Sammen kan dette gi utviklings-kraft, påpeker Filip Mikkelsen.

Selv om utgangspunktet for prosjektet var etablering av nærings- og kulturhage i det gamle skolebygget, er det også lansert andre idèer.  Ett ambisiøst forslag er å utrede muligheten for å etablere en samisk folkehøgskole i anlegget.

- Dette er et innspill Bedriftskompetanse vil ta med seg i det videre arbeidet. Pr. idag finnes det ingen samiske folkehøgskoler i landet, og etablering av en slik på Drag  vil selvfølgelig kreve investeringer også i ny infrastruktur, sier Filip Mikkelsen .

Forprosjektet skal inneholde både en byggmessig tilstandsrapport og en ny arkitektskisse.  Bedriftskompetanse AS skal også skissere en  modell for drift av anlegget, både økonomisk og strategisk.  Rapporten vil dermed være et beslutningsgrunnlag for kommunen i forhold til endelig vedtak om eventuell gjennomføring og drift.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Møteplass og aktivitetssenter - eller samisk folkehøgskole?" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.