Du kan selv skrive et debattinnlegg ved å logge deg inn.

Er demokratiet på tur ut i Hamarøy?

DebattOpprettelse av arbeidsgruppe samferdsel i Hamarøy. På kommunestyremøtet 17. desember 2015 ble det lagt fram forslag om opprettelse av en arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av gode samferdselsløsninger for Hamarøysamfunnet i et helhetlig perspektiv.

Sykehus - venterom

DebattSykehus-Venterom

Skremselspropaganda!

DebattFager er de rødgrønne.

Edruelighet!

DebattVi som har gleden av å bruke Hamarøy kommune som vårt fritidsområde bør, etter mitt skjønn, vise noe varsomhet, når kommunen varsler rettede tiltak, som veiprivatisering og eiendomsskatt.

Utflyttertreff i Kjøpsvik - 27 og 28.juli.

DebattProsjekt Kjøpsvik 2012 - 27 og 28.juli.

Bioteknologisk industri i Kjøpsvik??

DebattHva med bioteknologisk industri i tilnytning til Sementfabrikken i Gásluokta. Der går mye spillvarme fra produksjonen tapt. Vi kan nyttiggjøre den, og samtidig skaffe miljøvennlige produkter, samt farmasøytiske produkter til bl.a. medisiner, medisin og fór til oppdrettsfisk.

Ny Nord-Salten kommune bør utredes.

DebattJeg har med utgangspunkt i lokale dialekter (både samiske og norske)forsøkt og kartfeste en eventuell Nord-Salten kommune.

Tysfjord Bygdeliste

DebattTysfjord Bygdeliste ønsker å sette positive spor i lokal samfunnet vårt. Vår agenda er ikke å tenke på det som har vært, men å fokusere på samhold, likeverdighet og en bærekraftig fremtid for alle.

Ny Nord-Salten kommune fra 2016

DebattVi på Tysfjordens vestside har lenge vært misfornøyde med kommunegrensene siden bilen ble en naturlig fremkomstmiddel. I Tysfjord er det bare Fellelista for Høyre, Venstre, KrF og Uavhengige som har programfestet følgende som berører saken i kommende valgperiode: Under Prioriterte politikkområder og hovedmålet "Kommunal forvaltning og samfunnsutvikling" "Utrede faktagrunnlag for fremtidig kommunestruktur for Tysfjord"

Samisk politikk i endring?

DebattNRK-Sápmi arrangererte en debatt i Oslo på Litteraturhuset onsdag 24.08, der talspersoner fra de toneangivende rikspartier var i panelet. Programmet ble overført direkte på digitale medier. Hele debatten kan du se her: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7763070. Det var en givende debatt fordi man fikk høre hva stortingspolitikerne mente om deres politikk overfor samiske interesser.

Bogen liv laga

DebattDugnadsånd og samhold i Bogen


Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.