Ny Nord-Salten kommune fra 2016

Vi på Tysfjordens vestside har lenge vært misfornøyde med kommunegrensene siden bilen ble en naturlig fremkomstmiddel. I Tysfjord er det bare Fellelista for Høyre, Venstre, KrF og Uavhengige som har programfestet følgende som berører saken i kommende valgperiode: Under Prioriterte politikkområder og hovedmålet "Kommunal forvaltning og samfunnsutvikling" "Utrede faktagrunnlag for fremtidig kommunestruktur for Tysfjord"

Publisert
26. august, 2011 klokken 17:35

Journalist Debattinnlegg av Samuel Gælok
Publisert: 26. august, 2011 klokken 17:35
opplevelse

Istoppen i Helldalen

Star Star Star Star Star

Klatringen går bratt oppover og merkingen er tidvis dårlig. Helldalisen virker utilnærmelig der isbeen storslått ruver i 1351 meters høyde.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

Vi på Tysfjordens vestside har lenge vært misfornøyde med kommunegrensene siden bilen ble en naturlig fremkomstmiddel.
I Tysfjord er det bare Fellelista for Høyre, Venstre, KrF og Uavhengige som har programfestet følgende som berører saken i kommende valgperiode: Under Prioriterte politikkområder og hovedmålet "Kommunal forvaltning og samfunnsutvikling"
"Utrede faktagrunnlag for fremtidig kommunestruktur for Tysfjord".
Jeg er veldig glad for denne formuleringen fordi det endelig synes som om tanken har modnet seg da en seriøs toneangivende liste programfester det.
Jeg har allerede i 1987 fremført tanken meget seriøst, da i et innlegg i gamle Nordlandsposten.
Det er jo slik at når en er opptatt av samfunnsutvikling generelt og lokalsamfunn spesielt ut fra forskerens ståsted, så kan man ikke lukke øynene for realiteter.
Jeg kan tenke meg, at hvis Stortinget ikke innfører noe nytt i lokalforvaltningsnivået, så må vi måtte leve med relative små kommune i lang tid framover. Men det er mulig å slå sammen disse og gjøre det litt større, samtidig som antallet kommuner synker.
Slikt sett er det mulig å konstruere en ny kommune i Nord-Salten. Og om du spør meg om hvor grensene går, så har jeg lenge tenkt på det, og fundert på de "naturlige gamle lokalområdene". Og hva e vel mer skinnende klart enn å ta de lokale samiske dialekter til grunn. Dialektene er opprinnelige samhandlings-indikatorer langt tilbake i tid.
Etter disse kjennemerker bør grensen for en ny Nord-Salten kommune mot nord gå fra Riksgrensen mot Sverige ved Tjáddnejávrre (på gml kart Čádnejávri) følger Eiderŧggen til Kjårnes, derfra midtfjords ut Tysfjorden. Den sørlige grensen kartfestes slik: Hamarøy kommunes n.v. grense fra riksgrensen som i dag til Gasskatjåhkkå, derfra til Sildhopfjellet og Sildhopen og etter midtlinjen ut Mørsvikfjorden og Nordfolda. Det sørligste stedet med veiforbindelse mot vest i den nye kommunen blir Laukvik og Leiranger i n.v. Steigen kommune. Nord-Salten kommune vil oppnå en befolkning som vil pendle på rundt 6000 innbyggere. I 1987 var et innbyggertall etter daværende nye Inntektssystemet for kommunene en ideell størrelse i grisgrendte strøk av Nord-Norge.

- Endelig-, er det en kommunalpolitisk liste programfeste den største saken i våre 3 kommuner de seneste 50 årene.
Håper dem får posisjon til å kunne skape et godt klima for utredning av saken.
Skal jeg tippe, tror jeg 85 % av Tysfjords vestsides befolkning vil ha en ny kommune utover nåværende Hamarøys grenser. Lykke til og godt valg til folk på Tysfjords vestside.
Jeg tilkjennegir at jeg kommer til å stemme på Felleslista.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Ny Nord-Salten kommune fra 2016" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.