Samisk politikk i endring?

NRK-Sápmi arrangererte en debatt i Oslo på Litteraturhuset onsdag 24.08, der talspersoner fra de toneangivende rikspartier var i panelet. Programmet ble overført direkte på digitale medier. Hele debatten kan du se her: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7763070. Det var en givende debatt fordi man fikk høre hva stortingspolitikerne mente om deres politikk overfor samiske interesser.

Publisert
26. august, 2011 klokken 11:54

Journalist Debattinnlegg av Samuel Gælok
Publisert: 26. august, 2011 klokken 11:54
opplevelse

Vestfjordseilasen

Star Star Star Star Star

Norges nest største seilas, fra Nordskot i Steigen og tvers over Vestfjorden til Kabelvåg.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

NRK-Sápmi arrangererte en debatt i Oslo på Litteraturhuset, onsdag 24.08., der talspersoner fra de toneangivende rikspartier var i panelet. Programmet ble overført direkte på digitale medier. Hele debatten kan du se her: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7763070.
Det var en givende debatt fordi man fikk høre hva stortingspolitikerne mente om deres politikk overfor samiske interesser. Når det gjelder de store sakene; egen lovfesting av kystbefolkningens rett til fiske, ble det fremført en absolutt status que, dvs si at det blir ingen nevneveridge forandringer å vente. Den andre store saken som det ble en del menings- og ordveksling om var konsultasjonsretten kontra forhandlingsrett for Sametinget overfor regjeringen/departementene.
Jeg ser ingen grunn til å juble over standpunktene. Jeg fikk heller et sterkt inntrykk av at norskdommens fanebærere sitter også på stortinget. Det blir fortsatt et herrefolk - undersått relasjon mellom samiske og norske interesser. det er så sterkt at man lurer på hva dette vil bringe i framtiden. Blir samene så bitre at de tyr til andre midler enn de vanlige demokratiske? Ja- det er bare et tidsspørsmål når en må endre på maktforholdene.
Det andre som irriterer meg hver gang samiske interesser skal debatteres, er det altoverskyggende perspektiv på lokale konfliktsaker i Finnmark. Og i det ligger den frekke og hatske tonen overfor reindriftsinteresser. Skulle tro at noen av stortingsrepresentantene hadde fått juling av en same på skolegården en gang i sin barne- og ungdomstid. Så betent er saken for noen at det er inntrykket man sitter igjen, eller har festet seg.
At det finnes motstrinde interesser i landet, er ikke noe problem. Men når majoriteten ikke opptrer imøtekommende for minoriteten, ja da har man fraveket et kjerneprinsipp i demokratiet. I stedet får man flertallsdiktat. Og når samenes politiske rettigheter er stadfestet også ved grunnloven, synes denne holdning og fremferd for meg som meget besynderlig.
Jeg anbefaler enhver med pc og se på debatten i reprise. Og tenk at det finnes samehetsere og norskdommens fanebærere på Stortinget.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Samisk politikk i endring?" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.