Tysfjord Bygdeliste

Tysfjord Bygdeliste ønsker å sette positive spor i lokal samfunnet vårt. Vår agenda er ikke å tenke på det som har vært, men å fokusere på samhold, likeverdighet og en bærekraftig fremtid for alle.

Publisert
01. september, 2011 klokken 23:00

Journalist Debattinnlegg av kurt solstrøm
Publisert: 01. september, 2011 klokken 23:00
artikkel
Vi bor i en god kommune, men som har noen utfordringer. Utfordringer som å tilrettelegge for at ungdom som tar utdannelse får mulighet til å komme tilbake til kommunen og få seg arbeid. Samtidig ser man utfordringen med at det blir færre innbyggere i kommunen som gjør at kommunens økonomi blir svekket. Det er vemodig å se at ungdommer må flytte fra kommunen for å få seg en lærlingeplass når man vet at ved enkle grep kan tilrettelegge for lærlingeplasser. Kommunen kan sette et større fokus på dette forholdet både internt i organisasjonen, men også påvirke bedriftene i kommunen til å ta inn lærlinger. Et annet grep er å tilrettelegge bedre både for eksisterende og nye bedrifter. Selv om Tysfjord er en industrikommune, vil eksempelvis det å kunne tilby etablerere, innen et annet næringsområde, et kontor eller å bistå på annen måte kunne bidra til at en ny bedrift etablerer seg i kommunen. Samtidig må man bidra til å styrke eksisterende bedrifters virksomhet og gi de mulighet for videre vekst.

I dagens samfunn har undertegnede en formening om at tilbud om jobb og bolig ikke er tilstrekkelig for at andre skal flytte til Tysfjord, men at det må arbeides aktivt med andre elementer. Vi skal selvsagt fortsette å promotere vår fantastiske natur overfor andre, men vi må også gjøre mer for trivsel og velvære for befolkningen. I denne sammenhengen vil viktigheten av å ha gode fritids- og kulturtilbud være sentral i den videre utviklingen av kommunen. Det er helt på det rene at Tysfjord kommune må legge til rette for en mangfoldig kultur og fritidstilbud. De som ønsker å bidra i utviklingen av kommunen skal møtes med positivitet og velvillighet. Dette fordi en felles kulturell arena er en viktig brobygger for en positiv og bærekraftig fremtid for både innbyggerne og for kommunen som helhet. Tysfjord bygdeliste vil satse mer på de frivillige organisasjonene – blant annet gjennom økte bevilgninger til gode tiltak som fremmes av de frivillige organisasjonene og å legge bedre til rette for at disse organisasjonene kan få utviklet seg videre.

Tysfjord Bygdeliste støtter prosjektet ”Flerkulturelt helsesenter”. Vi ser imidlertid at dette er et langsiktig prosjekt. På Drag er det et stort behov for sykehjemsplasser, og dette behovet blir bare større for hvert år. Vi ønsker derfor en fortgang i arbeidet med å etablert sykehjemsplasser i tilknytning til Dragstunet.

Tysfjord bygdeliste ønsker å bidra til å gjøre kommunen enda mer attraktiv og bærekraftig – stem Tysfjord bygdeliste ved årets kommunevalg i Tysfjord.

Godt valg!

Kurt Solstrøm
Ordførerkandidat Tysfjord Bygdeliste


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Tysfjord Bygdeliste" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.