På tirsdagens folkemøte på samfunnshuset på Drag hadde imponerende 110-120 personer møtt frem for å la seg informere om stedutviklingsprosjektet.

- Vi må gjøre hverandre god

Det var Ingar N. Kuoljok som tok i bruk Eggen-terminologi på tirsdagens svært godt besøkte folkemøte om stedsutvikling på Drag – og tenkte på områdets sterke to-kulturelle utgangspunkt.

Publisert
30. september, 2010 klokken 18:35

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 30. september, 2010 klokken 18:35
næringsliv
Øko.net AS

Øko.net AS

Autorisert Regnskapsfirma med hovedkontor i Steigen. Avdelingskontor på Innhavet i Hamarøy Kommune.

Din bedrift her?Flere bedrifter

Og det er nettopp den samiske tilknytningen som gjør at fylkeskommunen har vært villig til å engasjere seg så sterkt i prosjektet som de gjør.
Rådgiver på næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune, Per Inge Finnesen, slo fast at uten dette utgangspunktet, uten Drags og Tysfjords sterke samiske tilhørighet, så ville både kommunen og stedsutviklingsentusiastene stort sett vært overlatt til seg selv, uten fylkeskommunal medvirkning.
- Det finnes stedsutviklingsprosjekter stort sett i alle kommuner i Nordland. Og skulle fylkeskommunen gå finansielt inn i disse, så skaper det en presedens som ville gjort at vi måtte støtte alle. Men Drag er spesielt, nettopp på grunn av det ”samiske”. Stedsutviklingsprosjektet her er definert som et samisk prosjekt. Her kan vi engasjere oss, uten at vi dermed må gå inn i mange andre prosjekter, sa Finnesen. Nordland fylkeskommune støtter forprosjektet med 282.000 kroner. Det har gjort det mulig for Tysfjord kommune å engasjere både Bedriftskompetanse AS og arkitekt i arbeidet. Også Husbanken er involvert. I løpet av november skal forprosjektet ferdigstilles, deretter skal kommunestyret i Tysfjord avgjøre om arbeidet skal videreføres i et 5-årig hovedprosjekt. Den avgjørelsen vil kommunestyret ta enten i sitt desembermøte eller i første møte på nyåret, ifølge rådmann Konrad Sætra.
På tirsdagens folkemøte på samfunnshuset hadde 110-120 personer møtt frem for å la seg informere om prosjektet. Et oppmøte som imponerte Morten Selnes fra Bedriftskompetanse AS.
- Et slikt prosjekt kan ikke gjennomføres uten lokalt engasjement, det er antagelig den viktigste forutsetningen for å lykkes. Vekstkraft kommer nedenfra. Derfor er dette svært imponerende, mente Selnes – som presenterte prosjektutkastet for forsamlingen. Han mente man hadde gode forutsetninger for å lykkes på Drag. I tillegg til det lokale engasjementet er prosjektet godt forankret i kommunen, man har fylkeskommunen med ”på laget” og sentrale institusjoner som Árran, Norwegian Crystallites og Tysfjord Asvo er involvert. Selnes hadde besøkt disse institusjonene og bedriftene, og skrøt av profesjonaliteten og samfunnsengasjementet. Árrans samarbeid med Høgskolen i Bodø (snart universitet) gir store muligheter, og idèen om et studiesenter her er svært interessant. NC har hatt en fantastisk utvikling, og betyr svært mye for lokalsamfunn og region. Og om Tysfjord Asvo:
- Her har de forstått at det kreves noe mer enn å sage ved, uttalte Selnes blant annet.

Han brukte også tid på å dokumentere hvordan Dragsområdet det siste ti-året har opprettholdt folketallet, samtidig som Tysfjord kommune og også nabokommunene har hatt til dels betydelig nedgang. Han viste også kommunens sterke industrielle basis. Målt i forhold til total sysselsetting, er Tysfjord helt i toppen blant Nordlands industrikommuner. I 2008 var hele 27,8 av kommunens sysselsatte engasjert i industrien. Det er på samme nivå som Meløy og Sørfold, fortalte Morten Selnes. I løpet av prosjektperioden mener man å kunne konsolidere og videreutvikle arbeidsplasser, dessuten tilrettelegge infrastruktur for ytterligere vekst, samtidig som en ser for seg 50 nye arbeidsplasser i området i løpet av de fem årene.
- Det er et mål for prosjektet at folketallet skal øke med 150 personer i planperioden, fortalte Morten Selnes.

Sivilarkitekt Håkon Bø hadde delvis latt seg inspirere av utviklingen i Karasjok når han skulle skissere hvordan han tenkte seg Drag om 5 år. Han var svært opptatt av at Drag måtte understreke sin samiske tilknytning og antydet blant annet et boligfelt der det også var plass til boliger med typisk samisk arkitektur. Gammelskola ville han gjerne utvikle til velkomststed og kulturnæringshage, en aktivitetsbase spesielt rettet mot ungdom. Det planlagte samiske helsesenteret så han for seg bygd ved skolen, mot Drag Aktivitetspark.
- Godt synlig, integrert i naturen og med tett tilgang til natur og aktiviteter, mente arkitekten.

Det drøyt tre timer lange folkemøtet ble avsluttet med innlegg fra salen og en smule debatt. Anne Kalstad Mikkelsen minnet forsamlingen på at det langt fra bare bodde samer på Drag, men også en stor ”norsk” befolkning, dessuten har stedet etter hvert et betydelig innslag av nye landsmenn og –kvinner. – Mangfold gir styrke. Vi kan være forskjellige og må få lov til å være nettopp det, men må vise at vi kan løfte i lag, oppfordret Kalstad Mikkelsen.

Noen var opptatt av at mulighetene for folkelige innspill i stedsutviklingsprosessen måtte gjøres lettest mulig. Ingar Kuoljok oppfordret rådmann Konrad Sætra til å ta i bruk de sosiale mediene Facebook og Twitter for å kommunisere med ”folket” i sakens anledning.
- Det kan jeg ikke love, men det jeg kan love, det er at jeg skal bli bedre til å bruke kommunens nettside til å informere. Og er det ellers spørsmål eller innspill til prosessen, så ta endelig kontakt med oss på kommunen, oppfordret rådmannen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "- Vi må gjøre hverandre god" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.