377 millioner for Musken-veg

Selskapet Sweco AS mener det vil koste 377 millioner å bygge veg med fylkesvegstandard fra Hellandsberg til Musken.  Noen ble nok en smule betenkt da de ble presentert for kostnadsoverslaget, men det godt besøkte folkemøtet i  Musken fredag endte likevel med fornyet optimisme.

Publisert
18. januar, 2011 klokken 20:30

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 18. januar, 2011 klokken 20:30
Oppdatert: 18. januar, 2011 klokken 20:41
næringsliv

Musken

Musken er ei bygd i Tysfjord kommune i Nordland. Den ligger midtveis inne i den lange og smale Hellemofjorden, som er en arm av Tysfjorden. Stedet ligger ikke langt fra Hellemobotn, der Norge sør for Finnmark er på sitt smaleste. Fra Hellemobotn er det bare seks kilometer over til Sverige.

Bygda har i dag ca 40 innbyggere. Musken skole, som bare hadde tre elever pr skolestart august 2009, er nå nedlagt. Skolen var ved siden av Drag skole, også i Tysfjord, den eneste skolen i verden som underviste i lulesamisk språk. Stedet har hurtigbåtforbindelse til Drag. Musken har i dag et av Norges få ordinære poståpnerier.

Nord-Europas dypeste grotte, Råggejávrrerájgge, ligger like ved Musken. Grotten er 597 m dyp.

Kilde: Wikipedia

- Forbered dere på en lang dyst.  Her må man smøre seg med tålmodighet, samtidig som man må brette opp armene og holde oppe trøkket.  Mye arbeid venter, men det som dere får presentert her i dag, kan dere bruke aktivt opp mot politiske og bevilgende myndigheter, oppfordret Bjørn Bostad fra Sweco da han orienterte en stor og lydhør forsamling om det arbeidet som var gjort.  Et drøyt 50-talls personer hadde møtt frem på folkemøtet, de fleste ankommet med hurtigbåten fra Kjøpsvik og Drag. Vegutløsning for Musken har vært diskutert og vurdert helt siden 50-tallet. Mange ganger har folk blitt skuffet, når prosjekter og planer har havnet i en eller annen offentlig skrivebordsskuff.  Nå mener mange involverte at det kan være grunn til ny optimisme.

Det er Tysfjord kommune som har engasjert Sweco AS til å utarbeide forstudien og kostnadsvurderingen som ble presentert på møtet.  Denne skal være første delen av en prosess der trinn 2 vil være en samfunnsanalyse av Musken utført av forsker Erlend Bullvåg.  Her skal det beregnes hva Musken "koster" samfunnet i dag, og hva Musken kommer til å "koste" i framtida dersom bygda ikke får vegløsning.  Per Inge Finnesen fra Nordland fylkeskommune antydet at man her kanskje kunne komme frem til et beløp på 200 millioner.

– Dermed står det egentlig 180 millioner igjen for å finansiere veien.  Og det beløpet må vi få banket så langt ned at prosjektet kan bli spiselig for politikerne.  En økonomisk analyse hvor vi sannsynliggjør tilflytting, positiv næringsutvikling og økt verdiskaping i Musken-samfunnet når veien kommer vil bidra til dette.  Også denne undersøkelsen er bestilt, og jeg regner med at både den og Bullvågs analyse vil være ferdig til sommeren, fortalte Per Inge Finnesen. Han anbefalte sterkt å vente til alle analysene var ferdig før man gikk videre med saken.

-Målet må være å få Musken-vegen finansiert direkte fra Staten, øremerket i Statsbudsjettet, slik som Kjøpsvikvegen i sin tid ble. Går vi til fylkeskommune og stat bare med den trafikktekniske biten som foreligger nå, så havner prosjektet i Nasjonal Transportplan.  Og da vil det bli svært lenge å vente, og masse vegprosjekter å konkurrere med, mente Finnesen.

Sweco har vurdert at den 14,2 km lange vegstrekningen fra Hellandsberg til Musken vil ha en prosjektkostnad på 377 millioner kroner.  Vanligvis regner man med en usikkerhet på +/- 40 prosent, men Bjørn Bostad i Sweco trodde bestemt at man i dette tilfelle kunne redusere usikkerheten til +/- 30 prosent.

-Vi har hatt et meget godt kartgrunnlag som avdekker flere usikre faktorer enn vanlig.  Det betyr at en vegutløsning til Musken vil beløpe seg til et sted mellom 264 og 490 millioner, beregnet etter erfaringspriser fra Statens Vegvesen, opplyste Bostad.  Han påpekte også at undersøkelser hadde vist at skredfaren på strekningen var mindre enn fryktet på forhånd, og at man dermed kan nøye seg med ca. 2,2 km av strekningen som tunnel.  Denne tunnelen vil ligge nedenfor fjellet Sæjmma. Vegen planlegges med fylkesvegstandard, og anbefales bygd som 1-feltsveg med møteplasser med ca. 250 meters mellomrom.  Vegbredden vil være 3 meter med en halv meters vegskulder på hver side, og er dermed dimensjonert også for lastebiler og vogntog. På grunn av det bratte terrenget vil store deler av strekningen få høye skjæringer.

De engasjerte møtedeltakerne lot seg både imponere og inspirere av Swecos tredimensjonale kjøretur langs den planlagte trasèen. En smule betenkt over kostnadene, riktignok, men de fleste forlot nok møtet  med fornyet tro på at vegprosjektet likevel er realistisk, og heller ikke trenger å ligge riktig så langt frem i tid som man har trodd.

– La det heller ikke være noen tvil om at Tysfjord kommune er positiv til Muskenvegen, understreket både ordfører Anders Sæter og flere andre lokalpolitikere som hadde ordet i den avsluttende debatten.

Leder i arbeidsgruppa for Muskenvegen, Ronny Nergård, var storfornøyd med møtet.

– En masse engasjerte folk, som gir energi til å stå på videre.  Nå må vi kombinere det å være utålmodig med det å være utholdende, fremskaffe mer dokumentasjon og enda flere gode argumenter for et godt prosjekt. Det kommer til å ta tid, men både jeg og mange med meg har fått fornyet og sterkere tro på at vi kan lykkes, kommenterte Ronny Nergård.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "377 millioner for Musken-veg" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.