Foreslår «nytt samferdselskart» i deler av Nordre Nordland - ingeniørene Jostein Rinbø (t.v) og Torstein Ryeng.

Fergefritt i Indre Vestfjord?

Ingeniørene Torstein Ryeng og Jostein Rinbø har lansert ideen om en fergefri E6 gjennom Nordland gjennom undersjøisk tunnel fra Korsnes til Barøy – og tunnel videre derfra til Lødingen!

Publisert
10. februar, 2008 klokken 09:46

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 10. februar, 2008 klokken 09:46
Og ikke nok med de ambisiøse skissene for ny og fergefri E6; Ryeng og Rinbø mener at også fergesambandet Lødingen – Bognes, koblingen mellom E6 og E10, kan avløses av en tunnel under selveste Vestfjorden.
Forslagsskissen fra Trondheimsingeniørene gjør fergeleiene - og fergene - på Bognes overflødige
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser


Forslaget til ny Nasjonal Transportplan gir lite rom for nye og store vegprosjekter de neste drøye ti årene.  Det har ikke hindret ingeniørene Torstein Ryeng og Jostein Rinbø i konsulentselskapet Asplan Viak å relansere tanken om en fergefri E6 gjennom Nordland. De ønsker seg en 12-13 km lang undersjøisk tunnel fra Korsnes til Barøy – og tunnel videre derfra til Lødingen!
 

Det er imidlertid ingen «spøk» når Tysfjord må krysses.  Dybdene innover fjorden er rundt 600 meter. En terskel ute i fjordmunningen kan imidlertid gi mulighet for en tunnelløsning en gang i framtida, mener de to ingeniørene, som forøvrig begge har tilknytning til Lødingen.

 

Ikke avskrekkende dypt

Og ikke nok med de ambisiøse skissene for ny og fergefri E6; Ryeng og Rinbø mener at også fergesambandet Lødingen – Bognes, koblingen mellom E6 og E10, kan avløses av en tunnel under selveste Vestfjorden. Dermed foreslår de ikke bare å gjøre E6 fergefri, men også denne delen av Vestfjordbassenget uten fergesamband.

- Bunnforholdene i Vestfjorden og Tysfjorden er ikke undersøkte med hensyn på sedimenttykkelser, og forhold rundt dybder må derfor tas med alle mulige forbehold, understreker Jostein Rinbø. 

For E6 under Tysfjorden ser det imidlertid ut til at maksimaldybde på en tunnel vil kunne bli rundt 335-350 m.u.h., noe som ikke er avskrekkende i forhold til de dypeste tunnelene i Norge så langt.  For Vestfjorden ser dybdene ut til å kunne bli 360 – 380 m.u.h.

E6–traséen forutsetter en del veg- og brubygging på begge sider av den ca. 12 – 13 km lange tunnelen mellom Barøya og Korsnes. Det meste av dette vil ligge i Efjord-området, hvor det må etableres kontakt med eksisterende E6 i området ved Efjord-bruene. Likeså må ny E6 bygges mellom Korsnes og Botn på Tysfjord vestside, noe som også vil innebære ny veg utenom randbebyggelsen på denne strekningen.

 

Ambisiøse tanker

Forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019 inneholder svært få nye og store prosjekter i nord.  I stedet er flere planlagte utbygginger utsatt på ubestemt tid.  Det gjelder blant annet det etterhvert svært «gamle» prosjektet med tunnel under Ulvsvågskaret.

- Etter min mening er forslaget til Nasjonal Transportplan svært lite ambisiøst.  Det virker som man har slått seg til ro med at det skal være fergesamband i dette området nærmest til «evig» tid.  Når vi nå presenterer nye alternativer for både fergefri E6 og fergefri forbindelse mot Lofoten og Vesterålen, så er det i håp om at forslaget kan skape debatt og kunne bidra til å få disse prosjektene på agendaen.  Vi står gjerne til disposisjon for både presse, vegmyndigheter og andre interesserte for å informere nærmere om planutkastet vårt , sier Torstein Ryeng.

For Rv.85, som er forbindelsen mellom E6 og E10, er tankegangen til de to Trondheims-ingeniørene også forholdsvis spenstig: Tunnelen fra Barøya vil komme opp i området ved det nedlagte Nes Fort og derfra tenkes det ny veg langs Kanstadfjorden fram til en tilkopling med eksisterende veg.  Ideelt bør dette skje som et ledd i en ny trase for E10 mellom Kanstadbotn og Fiskefjord, slik at problemstrekningen over Kåringen kan fjernes helt fra riksvegnettet.  Jostein Rinbø, som opprinnelig er fra Lødingen, er vel kjent med vinterforholdene i Kåringsbakkene.

- Min kontakt med transportnæringen forteller meg at både framkommelighet og sikkerhet til sine tider kan være så som så, sier han.

 

Utbygging i etapper?

- Det er forholdsvis tunge veginvesteringer det er tale om, og kanskje bør en oppdeling i flere etapper kunne være en løsning, sier Torstein Ryeng, også han med røtter i området.

- Hva med å ta E6-prosjektet først og så etablere et nytt fergeleie på lesiden av Barøya, evt. på Revelsøya.  Fra Lødingen vil dette gi ca. en halvering av overfartstida i forhold til strekningen over til Bognes, et sted som faktisk ligger et godt stykke inne i Tysfjorden, påpeker han. 

Ryeng legger til at idéen om fergefri kryssing av Tysfjorden har vært lansert i mange varianter tidligere, men at det vil bli en ny trafikksituasjon i området etter etableringen av Lofast. Koblingen mellom E10 og E6 vil sannsynligvis kunne bli like viktig som en fergefri E6, og både for næringsliv og turisme i området vil fergeløse kommunikasjoner spille en viktig rolle i den videre utvikling i de berørte kommunene.

Ryeng og Rinbø ser fram til en diskusjon om de løsningene som de nå har skissert.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Fergefritt i Indre Vestfjord?" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.