Kongens fortjenstmedalje til Hildur

Hildur Finvik (78) fra Hamarøy ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv av ordfører Rolf Steffensen i forbindelse med kommunestyrets konstituerende møte tirsdag.

Publisert
18. oktober, 2011 klokken 21:33

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 18. oktober, 2011 klokken 21:33
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Hildur Finvik  har vært og er en ressursperson og ildsjel lokalt og regionalt, en viktig samfunnsbygger. Hun gikk av med pensjon i 1997 etter et langt virke i skoleverket. Med sitt sterke sosiale engasjement, smittende humør og sin utpregede stå-på-vilje, er hun fortsatt i dag, 78 år gammel, en viktig ressursperson i bygda. Hun har gjennom hele sitt voksne liv engasjert seg for sine sambygdinger, vært særdeles aktiv i familieliv, yrkesliv, politikk lokalt og regionalt, idrettslag, kor, musikkliv og annet lag- og foreningsarbeid. Hun har dessuten vært foregangskvinne for innsamling av penger til allmennyttige formål, blant annet gjennom støttegruppa "Optimisten"

Hildur Finvik har siden 1975 hatt mange verv både lokalt og regionalt i Arbeiderpartiet, har vært fast medlem i Hamarøy kommunestyre og formannskap en periode og vara i flere perioder.  Hun har dessuten hatt sterke engasjementer i foreningslivet lokalt; i Hamarøy IL, i seniordans, i Hamarøy blandakor, Hamarøy teaterlag og Hamarøy historielag.  Sammen med mannen Roald ble Hildur Finvik tildelt Hamarøy kommunes Frivilligpris i 2007.

Hildur Finvik vil bli invitert til Slottet for å takke Kongen for medaljen

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Kongens fortjenstmedalje til Hildur" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.