Daglig leder i Bogen kultursenter, Rose Mari Moe, må stenge vandrehjemmet etter påbud fra Steigen kommune.

Må stenge vandrehjemmet

Steigen kommune har varslet Bogen kultursenter at vandrehjemmet - som ble annonsert åpnet i lokalavisa fredag 26. juli, må stenges med øyeblikkelig virkning fordi de mangler tillatelse til bruksendring.

Publisert
31. juli, 2013 klokken 20:45

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 31. juli, 2013 klokken 20:45
Oppdatert: 01. august, 2013 klokken 08:48
Helge Skram
Avdelingsingeniør Helge Skram i Steigen kommune har pålagt Bogen kultursenter å stenge vandrehjemmet med øyeblikkelig virkning på grunn av manglende brukstillatelse.
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser


Bogen kultursenter søkte 17. august 2011 om bruksendring til boformål for delen av andre etasje som tidligere var skolekjøkken og senere personalavdeling, og som nå er innredet som vandrehjem. I svaret fra Steigen kommune datert 21. september samme år oppsummerer kommunen at søknaden mangler oversiktstegninger av boenhetene, oversikt over bruken av hele bygget med tanke på blant annet parkeringsbehov, og nabovarsel. De viser også til ufravikelige krav til brannforskriftene med bygningsinndeling og rømningsveier, og krav om universell utforming. Kommunen skriver også at en søknad om bruksendring må behandles av plan- og ressursutvalget, og at de nevnte tilleggsopplysningene må foreligge før en sak kan fremmes for utvalget. Videre skal det framlegges og godkjennes en byggesøknad med detaljert beskrivelse av det planlagte arbeidet. Til slutt står det i kommunens brev: Ombyggingsarbeid kan ikke igangsettes før endelig byggesaksbehandling er gjennomført og godkjent.

Ikke hørt noe

Siden har ikke kommunen hørt noe fra Bogen kultursenter før de leste i lokalavisa at vandrehjemmet var klart til bruk.

- Vi kan ikke gjøre forskjell på folk. Vi har nylig hatt tilsvarende saker i Helnessund der det ble gitt pålegg om omfattende dokumentasjon - som også medførte ekstra kostnader, før brukstillatelse ble gitt. Og da kan vi ikke se gjennom fingrene på dette. Bruk av bygningen som vandrehjem må opphøre med øyeblikkelig virkning og kan ikke igangsettes før nødvendig dokumentasjon foreligger, sier avdelingsingeniør Helge Skram i Steigen kommune.

Beklager

- Etter at jeg fikk brevet fra Steigen kommune har jeg snakket med Helge Skram, og beklaget sterkt at vi ikke har etterkommet kravet fra kommunen. Og vi stopper selvsagt driften umiddelbart. I trøkket for å få dette ferdig til sagaspilluka, og pågangen fra folk som ønsker overnattingsmuligheter, har dette blitt borte. Så snart sagaspilluka er over setter vi i gang med prosessen for å få lokalene godkjent, for vi har allerede forespørsel fra folk som ønsker et midlertidig botilbud senere i høst, sier daglig leder i Bogen kultursenter, Rose-Mari Moen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Må stenge vandrehjemmet" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.