Svein R. Sommerset med sine tre bind på vel 1400 sider om stedsnavn m.m. i Mannfjorden i Tysfjord kommune.

Praktverk om stedsnavn

Etter mange års arbeid har nå Svein R. Sommerset fra Kjøpsvik fått trykket sitt verk om stedsnavn i Mannfjorden i Tysfjord.

Publisert
15. november, 2009 klokken 10:53

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Ingar N. Skogvold
ingar@nord-salten.no
Publisert: 15. november, 2009 klokken 10:53
næringsliv
Øko.net AS

Øko.net AS

Autorisert Regnskapsfirma med hovedkontor i Steigen. Avdelingskontor på Innhavet i Hamarøy Kommune.

Din bedrift her?Flere bedrifter

25 eksemplarer av ”Stedsnavn i mannfjorden, Tysfjord kommune, med vekt på topograf, historie og arbeidsliv” er trykket og fordelt til institusjoner og privatpersoner.

  

1300 lokaliteter

Fremstillingen er bygget på det stedsnavnmaterialet Svein R. Sommerset samlet inn i perioden 1993-1996. Materialet omfatter navn på ca. 1300 lokaliteter; flere av disse har ett eller flere parallellnavn.  De 1300 navngitte lokalitetene er gitt en topografisk beskrivelse samt fortolking av navnets betydning der det har vært nødvendig. Det siste gjelder særlig de sjøsamiske stedsnavnene, men også norske navn.

 

Omfattende tilleggsinformasjon

I arbeidet er samtlige utskiftings- og skylddelingsdokumenter er gjennomgått og brorparten er gjengitt/sitert og kommentert. Fremstillingen har også en kortversjon av gårdshistorien for det enkelte bruk. Verket omfatter også ”landbrukshistorien” for området; om husdyrrasene, fòrsammensetningene, åker og engdyrking, utslåtter, trekkraft (kjøreokser), skogshogst m.v. Man finner videre ”fiskerihistorien”; båttyper (stort sett ro- og råseglbåter), fiskeslag, klakker/tilror, vadhald m.v. samt diverse sagn.

 

Mimrestund som ble til prosjekt

Sommerset forteller at det hele startet under en mimrestund sommeren 1993 der onkler og tanter omtalte en rekke stedsnavn fra heimbygda Mannfjord-Sommarsæt, ei bygd som ble lagt øde i 1954. I løpet av en time kom det fram hele 102 stedsnavn.
- Selv kjente jeg bare en brøkdel av disse, forteller Sommerset, så da bestemte jeg meg for at samtlige stedsnavn fra min fars heimbygd måtte tas vare på. Planen var at stedsnavmaterialet fra Sommarsæt skulle offentligjøres ved juletider 1993. Men prosjektet ble utvidet slik at det etter hvert omfattet samtlige seks matrikkelgårder i Mannfjorden. Arbeidet med stadig nye navn ble etter hvert så omfattende at utgivelse måtte vente.
- En riktig prioritering, forteller forfatteren, i og med at flere av informantene har falt fra i denne perioden.

 

Arbeid i ferier og annen fritid

Størstedelen av stedsnavnmaterialet er samlet inn i perioden 1993-1996, og omfatter altså navn på hele 1300 lokaliteter hvorav flere har ett eller flere parallellnavn.
- Gjennom samtaler, befaringer, oppmålinger og lesing av dokumenter og annen skrevet informasjon har jeg skaffet stoff hvorav det meste nå er blitt til et verkt på 1200 sider pluss 200 sider med referanser og kart, forteller Svein R. Sommerset. Det meste av ferier, mange helger og fridager er brukt til feltarbeid i området, og mye tid er gått med til telefonsamtaler, bibliotekbesøk og gjennomgang av diverse dokumenter og kart, samt lesing av både fagbøker, andre bøker m.m.

 

5000 sitater og 600 personer

Ut fra navnet på verket skulle man tro at det handler mest om navn. Men i tilknytning til de 1300 stedsnavnene er det informasjon om utseende, størrelse og diverse detaljer, samt avstander til nærliggende lokaliteter. Og her også så mye mer; blant annet omtale av 600 personer med levetid, hva de har jobbet med m.m. Verket innholder videre ca 5000 sitater fra bøker. Det hele er blitt et vitenskapelig verk beregnet på forskere, og har søkerkoder slik at det skal være lett å finne fram til ønsket materiale.

 

Stor innsats og midler av egen lomme

Svein R. Sommerset er oppvokst i Kjøpsvik, men bor nå i Harstad der han jobber som rådgiver i skatteetaten. I Kjøpsvik har han kjøpt seg et lite hus som han bruker som base i forbindelse med sitt omfattende arbeid i området. Sommerset har i sitt arbeid fått god hjelp av både fagpersoner og andre og noe offentlig støtte, men ellers er det egeninnsats og egne midler som har gjort arbeidet mulig.
- Jeg anslår at jeg av egen lomme har betalt rundt kr 100 000 i forbindelse med fremstillingen av verket, forteller han. Det meste er gått til innkjøp av en masse litteratur, reiser til området, telefoner osv. Det hele er gjort med formål at de navnene forfedrene har gitt, aldri må bli glemt, og jeg håper mange vil ha glede av det materialet som nå er tilgjengelig. Kanskje andre, for eksempel skoleklasser, kan gripe fatt i ting her og starte arbeidet med å lage et fjerde bind med bilder fra lokalitetene.

 

Copyright og videre formidling overlatt til Tysfjord lokalhistorielag

Sommerset og Tysfjord historielag har copyright til verket. Avtalen med historielaget går imidlertid ut på at i fremtiden er det Tysfjord lokalhistorielag som skal stå for opptrykking og videresalg, og at forfatteren ikke skal ha noen del av en eventuell fortjeneste.
- Jeg anser meg ferdig med denne delen av livet og andre får ta seg av trykking, salg, forteller han. Men jeg har mye stoff liggende som ikke er tatt med i denne omgangen. Deler av dette vil nok bli publisert etter hvert, forteller den aktive lokalhistorieforfatteren, som i flere år har vært - og nok fortsatt vil bli en ivrig bidragsyter til Årbok for Tysfjord.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Praktverk om stedsnavn" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.