HAMSUNSENTERET og direktør Bodil Børset mangler 2,25 millioner for å få det som omtales som minimumsbemanning på Hamsunsenteret. - Løpet er ikke kjørt, sier stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen - som håper på gjennomslag for økte bevilgninger til senteret i Stortinget. Saken avgjøres i komiteene i løpet av kort tid.

Skjebnedager for Hamsunsenteret

I løpet av de nærmeste dagene avgjøres det om Hamsunsenteret kan få de ekstra 2,25 millionene som kreves for å kunne drives som forutsatt.

Publisert
04. november, 2010 klokken 08:10

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 04. november, 2010 klokken 08:10
Oppdatert: 04. november, 2010 klokken 08:13
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser

Få, om noen, har vært så sentral i forhold til etableringen av Hamsunsenteret som tidligere fylkesråd for kultur i Nordland, Geir Ketil Hansen (SV). I likhet med senterdirektør Bodil Børset er stortingsrepresentanten nå svært bekymret.

- Uten den forventede støtten fra Staten må ambisjonsnivået senkes kraftig og driften av senteret reduseres, advarer de to.

I planlegging og budsjetter har man sett for seg en 60-40 deling for årlige, offentlige tilskudd til Hamsunsenterets drift, der Staten har vært ment å bidra med 60 prosent og Nordland fylkeskommune og Hamarøy kommune med de resterende 40 prosent.  Statens årlige andel er på dette grunnlaget beregnet til 4,5 millioner. Så langt har bare halvparten av statstilskuddet kommet på plass, og heller ikke i forslaget til Statsbudsjett for 2011 har regjeringen avsatt tilstrekkelige midler til formålet.

- Hamsunsenteret har en beregnet minimumsbemanning på 8,5 årsverk for å kunne drives som forutsatt og i henhold til de ambisjonene som har vært satt for senteret.  Til nå har vi holdt hjulene i gang med 4,5 årsverk. Vi skal være klar over at arbeidet med Knut Hamsuns barndomshjem, Hamarøy bygdetun og Hamsundagene allerede utgjorde 2 årsverk, så det er kun 2,5 årsverk som er nyopprettet med Hamsunsenteret. Takket være en voldsom innsats fra de ansatte har det gått brukbart, men det må betegnes som rovdrift og kan ikke fortsette.  Som arbeidsgiver og sjef kan jeg ikke ta et slikt ansvar, sier Bodil Børset.

Senterdirektøren forteller at alle ressurser har gått med til å serve kunder og besøkende. Forskning, forvaltning og fornying har vært skadelidende. Man mangler ansatte til å arbeide med markedsføring og innsalg, og heller ikke folk til teknisk kontroll og drift. Alle de fagansatte, Børset selv inkludert, sitter på skift i skranken fordi man ikke har resepsjonist.

- Dette gjør oss svært sårbar.  Hamsunsenteret er i seg selv et teknisk avansert bygg, med en utstilling full av moderne teknologi, påpeker Børset.

Statens bidrag til drift av Hamsunsenteret bevilges via Nordlandsmuseet, som en del av totalbevilgningen til den konsoliderte enheten.  Nordlandsmuseet, som har over 20 forskjellige anlegg i 9 kommuner, har i forslaget til neste års statsbudsjett fått økt sine rammer med brutto 1,1 millioner.  Forventet lønns- og prisvekst gjør at man regner med å ha en økning på 700.000 kroner til fordeling mellom de ulike anleggene og kommunene.  Det sier seg selv at Hamsunsenteret da kan tilgodeses med bare "smuler" i forhold til behovet og det som regnes som nødvendig for forsvarlig drift.

- Men løpet er ikke kjørt, mener Geir Ketil Hansen. Statsbudsjettet for 2011 skal vedtas like før jul, men i løpet av de nærmeste par ukene vil komiteene på Stortinget slå fast hvilke formål som skal tilgodeses med ekstra bevilgninger i 2011.

- Det er nå finalen avvikles, og det må jobbes hardt opp mot både kulturminister, kulturkomitè og ikke minst finanskomiteen for å få gjennomslag for de nødvendige driftsmidlene. Hamsunsenteret er ikke et kulturhus for Hamarøy, men et nasjonalt anliggende.  Et senter som Staten selv har vært med å finansiere, og som Stortinget eksplisitt har uttalt høye forventninger og ambisiøse målsettinger for, påpeker Geir Ketil Hansen, som opplever å ha bred, tverrpolitisk støtte blant sine kolleger på Nordlandsbenken for å sørge for et økonomisk løft for Hamsunsenteret.

- Selv Nordlands-representantene fra Fremskrittspartiet og Høyre, som var negativ til etableringen i Hamarøy, er på linje med oss i kampen for økte

driftsrammer for senteret, påpeker SV-politikeren.

- For oss vil de 2,25 millionene fra Staten bety en avgjørende forskjell.  Kommer de ikke, vil situasjonen for Hamsunsenteret være svært alvorlig, avslutter Bodil Børset.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Skjebnedager for Hamsunsenteret" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.