Illustrasjonsfoto

Steigen ble vinneren

Steigen kommune får 53,515 millioner kroner på konto etter at alle de fem grønne konsesjonene som Cermac fikk tilslaget på er lagt til lokaliteten Oksøy i Steigen.

Publisert
23. desember, 2014 klokken 08:39

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 23. desember, 2014 klokken 08:39
Oppdatert: 23. desember, 2014 klokken 13:15
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Fiskeridirektoratet delte ut totalt 149.842.000 kroner til 13 kommuner som vederlag for etablering av oppdrettsløyvene i gruppe B som ble fordelt på selskapene tidligere i år, og Steigen er den desiderte vinneren. Frøya kommer på andreplass med 21,4 millioner og Smøla på tredjeplass med 16 millioner kroner. Det er første gang Fiskeridirektoratet utbetaler andeler av vederlaget for akvakulturtillatelser direkte til kommunene. Ved fastsettelsen av forskrift om tildeling av grønne løyver og ved senere budsjettbehandling, ble det vedtatt at cirka 40 prosent av vederlaget for de grønne tillatelsene skulle tilfalle kommunene der tillatelsene ble etablert, men dette er bundne midler som ikke kan brukes fritt av kommunene.

– Grunnen til at Oksøy er valgt for disse tillatelsene er at det er gode lokaliteter som tåler stor produksjon. Vi veksler mellom Oksøy og Anevik annet hvert år, og begge lokalitetene ligger i Steigen, derfor kommer kommunen ekstra godt ut i denne sammenhengen. Men Hamarøy kan også få sin del. Dette var gruppe B-tillatelsene. I neste runde kommer høyteknologikonsesjonene i gruppe C, og faggruppa har allerede tildelt Cermaq Norway få en tillatelse på Aquadomen i Horsvågen. Faggruppa har allerede tildelt den, og den ligger nå til sluttbehandling i Fiskeridepartementet. Da blir det Hamarøy kommune som får 10, 7 millioner kroner. Det er svært positivt at noe av det vi betalte for disse tillatelsene kommer tilbake til kommuner som legger godt til rette for oppdrett gjennom gode kystsoneplaner, og Steigen er en slik kommune. Og nå har det betalt seg, sier produksjonsdirektør Truls Hansen i Cermaq Norway AS.

Ordfører Asle Schrøder sa tirsdag til NRK Nordland at kommunen ikke har tenkt på hva de skal bruke disse pengene til, men at de ikke kan gå inn i drifta.

– Dette må brukes til investeringer for framtida, sa Schrøder.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Steigen ble vinneren" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.