Åshild Reinholdtsen var den første som ble født på Steigentunet, 19. oktober 2001. Her får hun avisutklippene som omtaler fødselen i et byggekaos, som jordmor Bjørg Aalstad fortalte om.

Steigentunet 10 år

Tirsdag denne uka markerte inviterte og ansatte på Steigentunet at det er ti år siden kommunen samlet all pleie og omsorg under ett tak.

Publisert
23. desember, 2011 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 23. desember, 2011 klokken 08:00
Edna spilte og sang
Forrige ukes kulturprisvinner Edna Grønbech, som bor på Steigentunet, stilte villig opp med gitaren og en sang.
Miljøprisen
Kommuneoverlege Anne Karin Forshei hadde fått æren av å dele ut årets miljøpris på Steigentunet. Med bakgrunn i den nye folkehelseloven - og at man må ta vare på egen helse for å kunne hjelpe andre, men at dørstokkmila kan være lang, var årets pris den nye turboka for Nord-Salten og Sørfold til alle ansatte. Her er det Helen Grønbech som får boka på vegne av de ansatte.
næringsliv
Nettintro ANS

Nettintro ANS

Nettintro utvikler internettapplikasjoner, og vårt hovedprodukt er en publiseringsplattform for små og mellomstore nettsider.

Din bedrift her?Flere bedrifter


Fagkoordinator for helse og omsorg, Bodil Friis, innledet med å ramse opp de inviterte gjestene, blant dem mange som gjennom uegennyttig innsats har bidratt til at Steigentunet er et godt sted å være, både for beboere og ansatte. Deretter ble det et kulturelt innslag av elever ved kultur- og musikkskolen i Steigen. Jordmor Bjørg Aalstad fortalte om den kaotiske situasjonen da den første fødselen skjedde på Steigentunet, midt blant rørdeler og esker fra fødestua i Nordfold, og overleverte avisutklipp til personen som ble født den gangen, Åshild Reinholdtsen. Jordmor Kristin Elsbakk leste om en annen dramatisk fødsel fra boka Hinnøystund, og Tove Simonsen, som da var leder for hjemmesykepleien, fortalte om flytteprosessen som hun betegnet som imponerende smertefri. Både når det gjaldt pasienter og ansatte. Kulturprisvinner Edna Grønbech stilte med gitar og sang, og forsamlingen sang "Flyttesang", sangen som ble laget av en ansatt i forbindelse med innflyttingen i 2001.  Lederen for byggekomiteen for Steigentunet, Jarle Hansen, fortalte litt om tøffe forhandlinger, både med helsepersonell i Steigen og entreprenør og byggeleder. Men sa også at det var en interessant og spennende tid som han ikke ville vært foruten. Ordfører Asle Schrøder betegnet Steigentunet som en ubetinget suksess, og mente Steigen på grunn av det har en robust og framtidsrettet helsetjeneste, stabil legedekning og et godt fagmiljø.
- Vi er først i løypa når det gjelder å få på plass øyeblikkelig-hjelp-tilbudet, sa Schrøder og ønsket lykke til med de neste 10, 20 og 30 årene.

Han måtte også delta i en sketsj som Marit Vardehaug ledet. Avslutningsvis delte kommuneoverlege Anne Karin Forshei ut årets miljøpris som denne gangen var boka "På tur i Hamarøy, Steigen, Tysfjord og Søfold" til alle ansatte som et ledd i de nye kravene til folkehelse.

Helt til slutt fikk Hildur Kristiansen, som har bidratt med mye dugnad for de eldre, fremmet ønsket om en ny altan over inngangspartiet på Steigentunet.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Steigentunet 10 år" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.