Innflyttere: F.v Caroline van der Auwera og Bram de Roy og Steffen og Andrea Precher.

- Det er eitt eller anna med Finnøy...

- Det er eitt eller anna med Finnøy. Eg trur det handla om å vere menneske.  Folket her er utruleg flinke til å sjå kvarandre.

Publisert
20. juni, 2011 klokken 15:05

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 20. juni, 2011 klokken 15:05
Seminarleder
Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdenæringar.
folkets bilder
Vårsol - Stetind

Vårsol - Stetind

Foto: Åse Haraldsen senior


Slik innledet  seminarleder Dag Jørund Lønning fra Høgskolen for landbruk og bygdenæringar sitt første innlegg på tilflyttingsseminaret på Finnøy på onsdag.  Da hadde allerede et 60-talls seminardeltakere fått oppleve naturen og det vesle samfunnet fra sin aller beste side.  Første punkt på programmet hadde nemlig vært tur opp på Håkonhalsheia. Med høy himmel, fantastisk panorama over hele Hamarøy og mere til, god stemning og ditto suppe.  Noen og enhver fikk kanskje allerede da tanker om at her går det da utmerket an å bo?

- Men "I utbygda kan ingen mann bu", siterte Dag Jørund Lønning Jack Berntzen - men tok umiddelbart et "oppgjør" med samme påstand.  - I utbygda kan man utmerket bu.  Bare se på Finnøy ..

- Det handler om å få lov til å bruke ressursgrunnlaget på sin måte, med sin lidenskap og samtidig bli sett som menneske. Finnøy er et godt eksempel jeg bruker andre steder. Fokuset her ligger på det å leve et godt liv i bygda. Frem til nå har fokus på bygdelivet i Norge vært et sted man besøker, hvor man kan få mange opplevelser, men man finner ingen brosjyrer og informasjon om hvordan det faktisk er å leve og bo på bygda. Her er det Finnøy lykkes. Det viktigste er at bygda skal være et godt sted å bo, ikke bare et sted man kan oppleve og besøke, mente Lønning.

Under onsdagens seminar var det stort fokus på de lokale stemmene, de lokale erfaringene. Ekteparet Caroline van der Au-wera og Bram de Roy var først ute, mens Steffen Precher holdt innlegg på egne og kone Andrea sine vegne.

- Vi har trukket lodd, og jeg vant.  Endelig får jeg komme til orde, spøkte Prescher da han inn ledet sitt innlegg.

Seminardeltakerne, som representerte alt fra små grendelag til de store offentlige organisasjonene, fikk oppleve veltalende, underholdende, ressurssterke, men også ettertenksomme tilflyttere med flere tankevekkende innspill.  Familien Prescher kom til Finnøy fra Tyskland i 2003, mens belgiske van der Auwera/de Roy  kom fra Belgia sommeren 2007.

Begge familiene skildret det de omtalte som den enestående mottakelsen de hadde fått som innflyttere på Finnøy, hvordan bygdefolket hadde åpnet dørene for dem, hjulpet dem til rette med praktiske gjøremål og fått dem til å føle seg svært velkommen. Men en ting er å flytte til, en annen er å bli værende.  Steffen Prescher sa at han hadde tre hovedargumenter for å bli på Finnøy. Det ene er naturen, det andre er lyset. - Men aller viktigst er menneskene, slo han fast.

- Men det er ikke bare enkelt å flytte til et fremmed land. Ting og gjøremål som er selvfølgelige for de som er vokst opp her, kan være ukjente og vanskelige for tilflyttere, fortalte Caroline van der Auwera og etterlyste en slags fadder-ordning for dem som er ny i en kommune. - En å kontakte, en å prate med ...

Under seminaret var det en rekke innlegg og foredrag. Fylkesråd Arve Knutsen snakket om bosetting i internasjonalt perspektiv, førsteamanuensis Rhys Evans om tilsvarende utfordringer i

Skotland, prosjektleder i fylkeskommunen Elise Sønderland om tilflytting, rekruttering og integrering, mens det torsdag var innlegg både fra Distriktssenteret og Husbanken, samt Henry Mæland fra Dyrsku'n i Seljord, som snakket om problemene med å skaffe småbruk; "Mange vil ha, men få vil selje.."

Ordfører i Hamarøy, Rolf Steffensen sa allerede under åpningen av seminaret at dette var intet mindre enn en begivenhet.

- Både  for kommunen og, ikke minst, for grendelaget her på Finnøy.

Og ordføreren fikk rett.  Lovordene ble da etterhvert mange, svært mange, fra seminardeltakerne og -ledelse.

Dag Jørund Lønning var svært godt fornøyd og fortalte at han bruker Finnøy som et godt eksempel for andre bygder han besøker.

- Historien vi forteller om oss sjøl er det noen som fanger opp.  Finnøya fokuserer på at det er godt å bo her, den vinklingen er interessant, mente han.

Det handler om hva som prioriteres;  besøke bygda eller bo i bygda.

- Vi lever i ei utfordrende tid, hvor man dyrker urbane idealer. Det kreves vilje til å gripe egne ressurser for å være en verdiskaper. Viljen er drivkraften. Her i Norge må vi ikke være aktive for å overleve, man kan ta  oss jobber og nyte det som er rundt. Her er viljen avgjørende, det er lett å bli den passive forbrukeren. Det å ha fokus på handlingsrommet rundt menneskene er avgjørende for å lykkes, sa han. Det er noe Finnøy har klart. Her er handlingsrom og man bli verdsatt. Mennesker som brenner, ildsjeler, får næring til denne ilden når man blir satt pris på, blir sett. Det er dette det handler om å være menneske.  For å kunne leve av noe må du leve for noe, de som er opptatt av å skape noe er opptatt av frøet, ikke av å nyte selve frukten.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "- Det er eitt eller anna med Finnøy..." på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.