En kommunal boliggruppe bestående av varaordfører Fred Eliassen (t.v.), leder for uteseksjonen Kari Lynum og næringssjef Per Løekn skal nå få fart i boligbyggingen i Steigen, ikke bare i Leinesfjord som vi ser i bakgrunnen.

Boligbygging i Steigen

En gruppe bestående av politiker Fred Eliassen, næringssjef Per Løken og leder for uteseksjonen i PUD, Kari Lynum, skal nå få fart på boligbyggingen i Steigen.

Publisert
03. januar, 2012 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 03. januar, 2012 klokken 16:00
opplevelse

Istoppen i Helldalen

Star Star Star Star Star

Klatringen går bratt oppover og merkingen er tidvis dårlig. Helldalisen virker utilnærmelig der isbeen storslått ruver i 1351 meters høyde.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

- Innledningsvis er jeg glad for å ha fått mandat til å lede den kommunale boliggruppa, og jeg har faktisk tru på at vi skal få ting til. I forrige periode fikk vi ikke gjort noe, men nå kan det altså se ut til at vi klarer det. I alle fall har jeg politisk ryggdekning i hele det politiske miljøet, og det er et godt utgangspunkt, sier varaordfører Fred Eliassen (Ap).

- Alle er enige om at vi trenger å få bygd boliger i alle deler av kommunen, og vi har - slik det ser ut nå - startet prosessen med å kjøpe et hus i Leinesfjord. Utfordringen framover blir å få inn søknader til blant annet Husbanken i rett tid, og i den forbindelse er jeg kjempeglad for å ha fått næringssjef Per Løken og leder for uteseksjonen på PUD, Kari Lynum, med i denne gruppa. Det er helt avgjørende at vi  har deler av administrasjonen med i dette arbeidet, så får jeg være en døråpner i forhold til Husbanken og det politiske systemet. Vi skal også prøve å komme med i en gruppe på 10-12 kommuner som skal fungere som en prøvegruppe for boligbygging i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Det blir et trangt nåløye, men jeg har allerede snakket med statssekretæren, og det kan se ut som at vi har en sjanse, og vi blir å søke, sier Eliassen

Klare tomter

- Men som første ledd må vi sikre at vi får lån og tilskudd i Husbanken. Ikke bare til flykninger og sosialboliger - for det er et krav vi har hengende over oss, men også andre utleieboliger. Utfordringen i en utkantkommune er at få tør å bygge i første omgang, for i det øyeblikket de setter nøkkelen i ytterdøra på en nybygd bolig har den falt dramatisk i pris. Nå har dette blitt litt bedre i Steigen etter at vi opphevet bo- og driveplikten, men er fortsatt et problem.

- Har dere tomter i alle deler av kommunen?

- Vi har enda noen tomter i Leinesfjord og noen få på Leines, men i Nordfold har vi nettopp fått regulert et boligfelt med flere tomter. Så er det viktig at vi får regulert områder i nord-kommunen, for ingen må tro at det bare er i Leinesfjord det skal bygges. Der må vi ha gjennomgangsboliger for flyktninger, turnusleger og slike, men for å opprettholde bygdene slik vi har det i Steigen, må vi også ba boliger der folk vil bo.

- Er det ikke et paradoks at dere nettopp har vedtatt å ikke ansette en arealplanlegger når dere vet at planleggingsavdelingen er sprengt, samtidig som dere må ha flere områder regulert?

- Nei. Vi måtte gjøre et vanskelig valg, men jeg er av den klare oppfatning at når vi har sikret oss at Gunnar Svalbjørg - som er svært dyktig på dette,  blir arealplanlegger, så føler jeg at vi har kompetansen, og vi har god erfaring med måten reguleringsplaner ble løst på i Nordfold og Helnessund. Så jeg mener vi har gjort et riktig valg, og at vi heller kjøper tjenester enn å binde opp lønnsmidler.

- Når ser vi den første boligen under oppføring?

- Jeg håper vi skal ha den første boligen under bygging i løpet av høsten. Jeg innrømmer gjerne at vi sov i timen i forrige periode, men jeg kan garantere at denne boliggruppa skal få inn de nødvendige søknader til Husbanken i tide. Ingen er garantert å få noe, for det er kamp om midlene, men vi skal gjøre det vi kan, sier Eliassen som mener det er kjempeviktig at gruppen er forankret i administrasjonen gjennom Løken og Lynum.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Boligbygging i Steigen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.