Sju personer møtte på årsmøtet til Bogen Kultursenter sist mandag kveld. Men det nye styret ser positivt på framtida, og har mange gode ideer. Rundt bordet fra venstre Arthur Pettersen, Morgan Nygård, Rose-Mari Moen, Solveig W. Hansen, Solbjørg Jakobsen, Torhild Arntsen og Thor Holand.

Endelig eiere

Uenighet med Steigen kommune har gjort overtakelsen av Bogen Kultursenter svært forsinket, men nå er papirene undertegnet og styret som ble valgt på årsmøtet kan endelig begynne å planlegge framtiden.

Publisert
21. mai, 2012 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 21. mai, 2012 klokken 16:00
Oppdatert: 20. mai, 2012 klokken 19:58
opplevelse

Istoppen i Helldalen

Star Star Star Star Star

Klatringen går bratt oppover og merkingen er tidvis dårlig. Helldalisen virker utilnærmelig der isbeen storslått ruver i 1351 meters høyde.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

Men skal man tolke oppslutningen til årsmøtet mandag kveld så er det laber interesse for Bogen Kultursenter. Sammenfallende årsmøter og andre aktiviteter får imidlertid ta litt av skylden for det Arthur Pettersen kalte et katastrofalt dårlig oppmøte. Bare to medlemmer møtte utenom styret. En annen årsak til den labre interessen må nok tilskrives at det har gått nesten ett år fra kommunestyret vedtok å overdra den tidligere skolebygningen til Bogen Kultursenter, og til det endelige eierskapet trådte i kraft. Det har gjort styret handlingslammet i denne perioden. Nå er imidlertid alt på plass. 18. april ble overdragelsesdokumentene undertegnet av ordfører og leder for Bogen Kultursenter.

- Grunnen til at det har tatt så lang tid er kort fortalt at styret har vært uenig med kommunen om ordlyden i vedtaket. De her ment at vedtaket sier at de har krav på arealer tilsvarende barnehagen i skoledelen i tillegg til selve barnehagelokalene, blant annet kjøkkenet og et naborom. Dette har vi vært uenige om, og bortfall av kjøkken ville vært helt ødeleggende for vårt konsept.  Vi var nær ved å kaste inn håndkledet og be kommunen ta saken tilbake til kommunestyret, men heldigvis tok rådmannen affære og skar i gjennom, så nå er saken løst. Vi ønsker selvsagt å ha et godt forhold til kommunen, og jeg må rose rådmannen for en ryddig prosess i de møtene han har vært med på, sier nyvalgt styreleder Rose-Mari Moen.

For årsmøtet foreslo gjenvalg på hele styret, og varamedlemmer, og slik ble det. Dermed er Rose Mari Moen fortsatt styreleder, og får med seg Morgan Nygård, Solbjørg Jakobsen, Arthur Pettersen og Solveig W. Hansen som styremedlemmer.

Allmøte

Aktiviteten det siste året har utelukkende vært lørdagskafeer og markeder, og det har gått meget godt. Det viser en netto på nesten 40.000 kroner. Men nå er tiden inne for å planlegge nye aktiviteter.

- Det første som skjer nå er at vi kaller inn til et allmøte eller dialogmøte der vi vil informere om det som har skjedd, om de tanker vi har gjort oss om framtida, og selvsagt motta innspill fra folket. Et slikt møte håper vi å få til i månedsskiftet mai-juni, for vi kan ikke vente til utpå høsten før vi gjør noe, sier Moen.

Og ideer har de. Det ble nevnt både sykkelturisme med sykkelutleie, vandrerhjem, filmklubb, bingo og kulturinnslag. Arthur Pettersen orienterte litt om den prosessen som må til for å få godkjent arealene over barnehagen til leilighet(-er), og Rose-Mari viste til søknader om midler både til et prosjekt der Bogen Kultursenter er tenkt å bli en flerkulturell samhandlingsplass for kvinner, og til diverse vedlikeholdsarbeider.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Endelig eiere" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.