Lokalbefolkningen var opptatt av konsekvensene for blant annet dyrelivet. Ulla Ledje informerte om et utredningsprogram om konsekvenser for landskap, friluftsliv og ferdsel, kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø, forurensning, støy, reindrift, turisme, verdiskapning og luftfart.

Folkemøte om vindkraftverk

Onsdag inviterte NVE(Norges vassdrags- og energidirektorat) til folkemøte i Kjøpsvik vedrørende de to planlaget vindkraftverkene i Tysfjord.

Publisert
30. november, 2011 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 30. november, 2011 klokken 12:00
Oppdatert: 24. november, 2011 klokken 21:05
Ønsker innspill fra Tysfjord kommune og lokalbefolkningen
Seniorrådgiver i NVE, Hege Lilleland informerte om vindkraftverkene og vil gjerne ha innspill fra berørte parter.
Vil satse på fornybar energi
Arne Olsen (NVE), Jørgen Nergård (Statskog) og Torkjell Lund (Nordkraft) var på folkemøtet på rådhuset i Kjøpsvik onsdag.
artikkel

Det er vindkraftverkene Skogvatnet og Sørfjorden vindkraftverk, som til sammen vil ha mellom 50-70 vindturbinder som ble diskutert på møtet. Det er Nordkraft Vind AS og Statsskog SF som har søkt om tiltaktene og nå ønsker NVE at Tysfjord kommune og berørte interesser kommenterer de utredningene som foreligger og tar stilling til prosjektene. Lokalbefolkningen var spesielt opptatt av konsekvensene for dyrelivet i Sørfjorden.

-NVE's oppgave er å legge til rette for vindkraftutbygging i tråd med politiske mål om fornybar energi og en viktig del er å ivareta miljø, naturressurser og lokale interesser og veie dette opp mot de tekniske og økonomiske forhold, uttalte seniorrådgiver i NVE, Hege Lilleland.

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl påpekte at det er viktig for lokalbefolkningen å få vite hva de får igjen for at mye av naturen går til vindparkarealer.  Skogvatnet vindpark vil bestå av 25-37 vindturbiner innenfor et område på 11 kvadratkilometer og Sørfjord vinkraftverk vil ha mellom 26-33 vindturbiner i et område på 25 kvadratkilometer.
- Vi møter ofte påstander om sjeldne dyrearter både her og der, og det blir ofte med påstandene uten bevis, sa Arne Olsen for NVE.
Lokalbefolkningen viste til at det finnes både daterte videoer og bilder av blant annet jerv og fjellrev i områdene.
- Generelt tror jeg at folk er positive til tiltakene, men at man er opptatt av hva man får igjen for å frigi naturen til et slikt formål. Vi er interessert i å forhandle med aktørene, sier Assebøstøl til lokalavisa. Han mener at det vil komme flere høringsinnspill innen fristens utløp, som er er satt til 24. februar 2012.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Folkemøte om vindkraftverk" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.