Jaktstrid på Hjartøya

Edgar Holdal, som har villsauer på beite på Hjartøya, har klaget til Steigen kommune - som forvalter statens grunn på øya, på at det jaktes ulovlig på øya, til dels med hund. Dette skremmer sauene og gjør dem vanskelig å få tak i under sankingen.

Publisert
13. oktober, 2011 klokken 14:06

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 13. oktober, 2011 klokken 14:06
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser

Øya er delt mellom private eiere og Staten. På privat grunn er jakt ikke tillatt, og da det ikke utstedes områdekort for statlig grunn er det i praksis jaktforbud også der, mener Holdahl. Han mener videre at både Fylkesmannen og kommunen er kjent med de faktiske forhold, både at det jaktes og til dels hvem som jakter. Han etterlyser derfor umiddelbare reaksjoner på denne selvtekten.

Steigen kommune skriver i svaret at kommunen i 1991 fikk fullmakt til på statens vegne å la Follstranda utmarkslag disponere viltforvaltningen på statens eiendom på Hjartøya på en mest mulig fornuftig måte, men er kjent med at dette ikke har fungert de siste årene. Direktoratet for naturforvaltning vektlegger i fullmakten både allmennhetens tilgang til jakt og forholdet til beiting. Kommunen har nå lovt Fylkesmannen i Nordland at de skal jobbe for å få dette på plass fra og med jaktsesongen 2012, blant annet med en ordning med salg av jaktkort i det statlig sikrede friluftsområdet.
- Vi vil i den sammenheng sørge for at det blir tatt kontakt med deg som beitebruker for å få ditt syn på jaktreglene før de blir fastsatt. På privat grunn er det den enkelte grunneier som har jaktrett og som selv bestemmer om jakt skal tillates. Fra Steigen kommunes side er vi ikke kjent med at den jakt som har vært utøvet på Hjartøya er av en slik art at vi ser grunn til å "iverksette adekvate reaksjoner" slik du etterspør i ditt brev, skriver viltforvalter Gunnar Svalbjørg i svarbrevet fra Steigen kommune.

Holdahl tar svaret til etterretning, men vil likevel bemerke at han tolker svaret slik at kommunen bekrefter at det foregår ulovlig jakt, men ikke vil reagere.
- Ulovlig småviltjakt med hund anses ikke som tilstrekkelig grunn til reaksjon, selv om den er til betydelig ulempe for sauedrifta. Det virker som det legge opp til å forskuttere et fremtidig jaktregime som er gjenstand for høring før det blir stadfestet og brakt inn i lovlige former. Det oppfatter jeg som oppsiktsvekkende forvaltningspraksis, avslutter Holdahl sin bemerkning.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Jaktstrid på Hjartøya" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.