Marleif Eriksen og Bård Eriksen i Drag Aktivitetspark mottar en sjekk på femti tusen kroner til bygging av garasje og lager. Til venstre banksjef Ann Aashild Hansen.

Julepenger fra banken

Fredag før jul delte banksjef i Sparebank1 avdeling Hamarøy, Ann-Aashild Hansen ut julepenger til lag og foreninger i Hamarøy og Tysfjord. 70 000 kroner fant veien til små og store prosjekt.

Publisert
30. desember, 2014 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 30. desember, 2014 klokken 08:00
Oppdatert: 29. desember, 2014 klokken 08:26
opplevelse

Istoppen i Helldalen

Star Star Star Star Star

Klatringen går bratt oppover og merkingen er tidvis dårlig. Helldalisen virker utilnærmelig der isbeen storslått ruver i 1351 meters høyde.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

Drag Aktivitetspark er et andelslag, hvor lokale ideelle lag og foreninger er medeiere. De fikk femti tusen kroner til bygging av garasje og lager. Aktivitetsparken er en fellesarena for befolkningen i på Drag og omegn og er ganske så unik i landssammenheng.

– Området på 250 mål ble ervervet og regulert i perioden 2003 til 2007. Da statsminister Stoltenberg i sin tid lanserte planene om vern og regulering av Oslomarka, som innsats for friluftsliv og naturmiljø, måtte jeg smile. Det var nettopp det vi hadde gjort flere år tidligere på Drag, så sånn sett var vi tidlig ute, smilte Marleif Eriksen.

Området eies av Direktoratet for Naturforvaltning, og driftes av Tysfjord kommune. Siden det er regulert, ligger det klappet og klart for bruk.

–Vi i styret bidrar lokale lag og foreninger som ønsker å få til noe i området, fortalte Bård Eriksen, som mener at området har blitt et kraftig nav i et aktivt Drag-samfunn.

– Vi har tilrettelagt med vei, grillhytte, fiskeplasser for funksjonshemmede, ridebane og mye mer. Det er opp til folk å komme med forslag til aktiviteter som får flere ut og i aktivitet, sa Marleif og Bård  Eriksen.  Nå er det nå er de i gang med å få satt opp et klubbhus i parken.

– Vi ønsker å bidra slik at de kan få realisert planene til beste for alle, sa Hansen.

Leder Marleif Eriksen og ildsjel og styremedlem Bård Eriksen var svært godt fornøyde med startkapitalen. Fornøyde var også Ingrid Nilsen og Cecilie Svartvatn for penger til å kjøpe inn utstyr til Høyborgen ungdomsklubb på Oppeid, som fikk en ny start i høst etter iherdig innsats fra ildsjeler.

–Vi har mange visjoner og planer og så får vi se etter hvert hvor mye vi klarer. Etter jul blir det en brukerundersøkelse hvor ungdommene selv får anledning til å komme med innspill og vurdere klubben sin, sa leder Ingrid Nilsen.

 

Årets julegave fra banken, med ti tusen kroner til veldedige formål gikk til damene i Innhavet Sanitetsforening. 
– Vi ønsker å gi dere en julegave fra oss fordi dere er en aktiv forening som bidrar med flotte tiltak i lokalmiljøet, til beste for innbyggerne på Innhavet og i Sagfjorden, sa Hansen, og fikk glade smil og takk fra leder Berit Leithe og kasserer Inger Lise Brenna.

– Vi har klare retningslinjer vi følger gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening, og noe av det «usynlige» er bidragene vi gir til ulik forskning, opplyste Brenna.

Sanitetsdamene er godt synlige i bygda med bidrag til både barnehage og skole, eldreomsorg og er også en viktig høringspart i diverse kommunale høringer. De har blant annet stått på for å få gjennomført legedager ved Innhavet, som ble vedtatt i kommunestyret.

– Vi har noen planer fremover, blant annet holdningsskapende arbeid mot dagens skjønnhetstyranni rettet mot unge jenter og vi er også sammen med foreningen på Oppeid og vil sammen med andre lokale aktører bidra i en omsorgberedskapsgruppe, som skal kunne bistå med omsorg til hjelpearbeidere ved en krisesituasjon, slik som barnevakt, varm kaffe eller mat til hjelpearbeidere.

– Hvordan har det seg at Innhavet Sanitet står så sterkt?

– Vi prøver å trekke med alle, slik at alle gjør litt og styret får ansvar for ulike oppgaver og sine områder, sa leder Leithe.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Julepenger fra banken" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.