Professor dr.philos. og Hamarøyvenn Dag Jørund Lønning er rektor ved Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling (HLB) og har spesialkompetanse på nyskaping som fenomen, og har fokusert spesielt på ny identitetsbygging/nyskaping. Her fra Finnøyseminaret sommeren 2011.

Kafédialog om Hamarøysamfunnet

–Sett av lørdag 18.januar. Vi trenger din innsats, sier Marit Vorren, som er engasjert av Hamarøy kommune for å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel.

Publisert
13. januar, 2014 klokken 10:14

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 13. januar, 2014 klokken 10:14
Marit Vorren
Statsviter Marit Vorren er engasjement for å fullføre Hamarøy kommunes kommuneplan – strategisk del og kommer fra stilling som planlegger/ rådgiver hos Nordland fylkeskommune, samferdselsavdelingen. Nå inviterer hun alle Hamarøyværinger til felles kafédialog for å diskutere Hamarøysamfunnets fremtid.
næringsliv
Steigen Vekst AS

Steigen Vekst AS

Vi gir mennesker muligheter og skaper verdier i lokalsamfunnet

Din bedrift her?Flere bedrifter


Lørdag 18. januar fra klokken 16 til 20 blir det kafédialog og jazzrytmer i Hamsunsenterets kultursal og alle i kommunen er invitert. Det er professor dr.philos. og hamarøyvenn Dag Jørund Lønning som er leid inn til å føre ordet og som sammen med ordfører, rådmann og lokale innspill, setter rammen for arrangementet. Den lokale jazzgruppa Jazz A Nova med Marianne Apold, Ronald Jakobsen, Geir Winther og Terje Jespersen, skal myke opp og sette en god stemning og ramme rundt arrangementet.

–Hoveddelen er kafédialogen hvor kommuneplanens samfunnsdel skal debatteres. Dette blir spennende, og vi håper mange kommer, oppfordrer Vorren.

Hun har siden i august i fjor jobbet med kommuneplanens samfunnsdel, som er kommunens øverste. styringsdokument. Her finner man viktige føringer for øvrig kommunal planlegging fremover

– Planer og prosesser er et omfattende og stort arbeid, og det er viktig at vi klarer å prioritere strategier for hva man skal satse på i femtida. Planarbeid er en krevende øvelse, men det er viktig at vi er tro mot planene, som justeres minst en gang hvert fjerde år, forteller statsviter Vorren.

Hun håper at hamarøyværinger møter mannsterke opp og således får kunnskap og kjennskap til planene.

– Jeg håper det blir en plan som folk kjenner seg igjen i og som innbyggerne får eierskap i, sier hun.

Invitasjonen til kafédialogen går bredt ut og favner både gammel og ung.

– Vi ønsker å nå bredt ut og spesielt til ungdommene, som dermed kan være med på å gi innspill til hva som skal til for at de vil fortsette å bo i Hamarøy.

Alle lokalutvalg er invitert samt råd for eldre- og funksjonshemmede og elevråd/ungdomsråd til å si noe. Per i dag har to lokalutvalg meldt sin interesse.

– Vi holder oss mye til lokalutvalgene, som har en stor plass i Hamarøysamfunnet, sier Vorren, og understreker at et styringsdokument ikke går ned på detaljnivå, men legger hovedføringer med overordnet mal.

–Vi vil der det er naturlig, å gjennomføre temamøter med aktører som sitter på spesiell kompetanse eller rettigheter. Men kommende møte vil være med på å skape en bevissthet og kunnskap om at det skjer noe, og derfor er det viktig å få folk med. Vi starter altså med åpen og kreativ debatt og avslutter med sosialt samvær og varme rytmer, frister Vorren.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Kafédialog om Hamarøysamfunnet" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.