Inspirert av hebraisk språkundervisning. Lærerstudentene Jørgen Kintel (22) og Nils-Heika Aira-Andersen (22) sammen med koordinator Taman Sagie-Mahl og lærer Paul Gælok (bak) tilegner seg ny metode for å få fart på den lulesamiske språkundervisningen.

Lærer hebraisk metode

Israel har klart å bringe liv i det hebraiske språket, som i flere tusen år bare har vært et skriftspråk og et religiøst språk for de fleste jøder. Nå vil også Tysfjord-lærere tilegne seg den effektive språkopplæringsmetoden for å få fart på samiskundervisningen.

Publisert
16. mai, 2014 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 16. mai, 2014 klokken 16:00
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Sist uke var tre ansatte ved Det hebraiske universitet i Jerusalem på besøk i Tysfjord, hvor de foruten å lære fra seg metoden, også fikk et innblikk i, for dem, en helt annerledes verden.  God plass, mye natur, snø, islagte vann og fisketur på Tysfjorden. Men hovedmålet var en gjenvisitt til Tysfjord for å lære bort Ulplan-metoden, som har blåst liv i det hebraiske språket og gjort språkopplæringen oppsiktsvekkende effektiv. Dette ønsker også lulesamiske lærere å benytte seg av.

– Vi synes revitaliseringen av det samiske språket går altfor sakte og derfor er dette svært lærerikt for oss å se hvordan vi på en bedre måte kan tilrettelegge samiskundervisningen, sier mangeårige lærer Paul Gælok.

Han har sett utviklingen siden 1986, da Drag skole først startet med samiskundervisning.

–Vi ønsker at det skal gå mye fortere, og her får vi mange nye innspill til undervisningen, synes han.

Rask læring av det muntlige språket

Det hebraiske universitetet i Jerusalem er Israels eldste universitet fra 1925 og har mer enn 24 000 studenter. Da Tysfjord-lærerne var i Jerusalem i fjor, deltok de på et nybegynnerkurs på det hebraiske universitetet, hvor de også møtte lærere og universitetsledelsen. Ulpan-metoden skal lære voksne immigranter til Israel basiskunnskaper i hebraisk og har vist seg å være en god og effektiv metode for å utvikle muntlige språkkunnskaper i løpet av noen måneder.

– Hebraisk snakkes i dag av syv millioner mennesker. Vi har mange immigranter til Israel og metoden ble utviklet i Israel for å drive mer effektiv språkopplæring og har senere blitt tilpasset ulike minoritetsspråk i Europa som gallisk og walisisk, sier koordinator Taman Sagie-Mahl.

Deres metoder kan nå hjelpe den lulesamiske språkundervisningen.

Det muntlige språket

Målet er å få flere til å snakke mer samisk, slik at det høres og synes i hverdagen og brukes like naturlig som norsk. Det synes lærerstudentene Jørgen Kintel (22) og Nils-Heika Aira-Andersen er bra.

– Vi vil fokusere på det muntlige språket slik at man hører mer samisk i det daglige livet, sier guttene, som bruker norsk og samisk i ulike hverdagsarenaer, men som ønsker å bidra til at elevene fanger opp språket på en raskere og mer effektiv måte.

–Jeg kan telle de elevene på ei hand som i dag snakker samisk i dagliglivet, på butikken og ellers, etter alle disse årene, skyter Paul Gælok inn.

Derfor er nettopp Ulpan-metoden et kjærkomment verktøy i språkundervisningen.

–Metoden er med på å gi et løft til det samiske språket, mener Gælok.

– Det blir ofte en vanesak om man snakker samisk eller norsk når man møter folk, og man må gjøre det mer naturlig, sier Eira-Amundsen.

Mindre tekst, mer bilder

Metoden kan også brukes i andre fag og spesielt i voksenundervisningen. Det har Ann-Cathrin Braseth fått erfare.

–Jeg har hatt stort utbytte av metoden i voksenundervisningen i Kjøpsvik, forteller hun, og legger til at det nettopp er bruken av det billedlige og ikke tekstbøker som gjør at man raskere får fremgang i bruken av et språk.

– Ved å bruke bilder og det visuelle mye mer enn bøker og tekster, som tradisjonelt brukes i den norske undervisningen, får man undervisningen mer muntlig og dermed tør man bruke språket på en annen måte, mener Braseth, som var med til Jerusalem i fjor.

Nå er utfordringen å lage et lokalt læreverk tilpasset språkundervisningen i Tysfjord, hvor man ser på muligheten av at lærerne gir kunnskapen videre til sine kollegaer.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Lærer hebraisk metode" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.