Fylkesleder Geir Knutson holdt tale og gratulerte Røde kors-laget med dagen.

Leiranger Røde Kors med 90 travle år

Den 22. januar 1922 ble Leiranger Røde Kors stiftet.  For å markere 90-årsjubileet ble det arrangert jubileumsfest på ungdomshuset på Leines. Over 40 gjester var invitert.

Publisert
26. januar, 2012 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Aasmund Gylseth Aasmund Gylseth
Publisert: 26. januar, 2012 klokken 16:00
Oppdatert: 24. januar, 2012 klokken 08:38
Røde Kors-flagget
Røde Kors ledere foran flagget som ble sydd av medlemmene under siste verdenskrig. Fra venstre daglig leder Hildegunn Kristensen, landsstyremedlem Eva Brennvik og lokallagsleder Anne Johansen
Diplom
Det ble delt ut diplom og nål for stor innsats til sju medlemmer. På bildet ser vi fra venstre fylkesleder Geir Knutson, Aud Fjordbakk Jensen, Ragnhild Tverback, Bodil Røymo, Anne Strømsnes, Sylvia Nordvik, Sigrun Stavnes, Ellinor Brun og daglig leder Hildegunn Kristiansen
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser


Fra Nordland Røde Kors møtte leder Geir Knutson, og daglig leder Hildegunn Kristiansen.  Fra Steigen kommune møtte varaordfører Fred Eliassen. I talene kom det fram at det lokale Røde Kors har spilt en meget viktig rolle i helse- og velferdsarbeidet i kommunen over flere generasjoner. Mange, spesielt kvinner, har bidratt med sin uvurderlige og seige innsats.

Hverdagen skulle bli bedre for de som trengte hjelp

I talene ble det videre referert fra de første protokollene som fremdeles er intakt. Den første formannen var Sigrid Ottem fra Botn. Målet for foreningen var å gjøre hverdagen bedre for sambygdinger som hadde behov for hjelp. Dette gjorde at man som en av de viktige sakene ønsket å få ansatt en egen sykepleier for området. I samarbeid med sanitetsforeningen ble målet nådd i 1938. Som første viktig mål skulle sykepleieren fokusere på skoleelevenes helse og levekår. Videre skulle man arbeide for bedre arbeidsforhold for jordmora. Det ble kjøpt inn sykekurv for bedre transport av pasienter, og i samarbeid med distriktslegen ble det disponert et medisinskap hvor folk kunne kjøpe nødvendig medisin. Det ble også gitt reisestøtte til folk som måtte dra til sanatorier og sykehus langt unna. For å skaffe penger holdt man basar, strikket, bakte kaker og bidro direkte.

Allsidig innsats for folkehelsen

Av viktige og tunge saker laget har vært med på er først og fremst å bygge Leiranger og Nordfold sykestue, som ble satt i drift i 1956. Senere ble også Stamsvik og Breivik Røde Kors med i driften. Huset eies og drives nå av Røde Kors lokalt, og her har man skapt et meget bra bofellesskap hvor eldre beboere leier seg inn, samtidig som de steller seg selv og har tilsyn. I starten var den såkalte "Sykestua" både fødestue og akuttplass. Veien til sykehuset er lang, og mange fødende eller skadde slapp en lang transport til Bodø. I en lang tid har Ragnhild Tverbak vært dyktig leder for institusjonen.

Et annet stort løft er Bruktbutikken i Botn, et svært populært tiltak, som nå er kjent i hele Nord-Salten og er omtalt tidligere i Lokalavisa. Her er Judith Gylseth leder. Trappeheis på "Toppen" bofelleskap i Bogøy er et annet prosjekt laget har tatt på seg.

Også når det gjelder internasjonal hjelp har laget bidratt aktivt, både ved Finnlandshjelpen under krigen og med å skaffe klær til nødlidende i Polen og Russland.

I dag er Anne Johansen leder for Leiranger Røde Kors. Laget må ha markert seg tydelig siden mangeårig formann Eva Brennvik nå sitter i sin andre periode i landsstyret for Røde Kors. Dette var også noe fylkesleder Geir Knutson poengterte i sin hilsningstale. Han påpekte at frivillighetsarbeide ligger til grunn for tanken om bedre velferd for innbyggerne, noe som igjen skapte velferds-kommunene. Ut fra velferdskommunen oppstod velferdsstaten Norge. Velferdsstaten slik vi ser den i dag er altså bygget fra bunnen og opp, ikke ovenfra og ned. Sentralt i dette står innsatsen til de som tok ansvar og viste omsorg i for sine medborgere.

Veteraner ble gjort stas på

Under feiringen var det vel verdt å hedre noen av veteranene i Røde Kors-arbeidet.
Aller først ble det delt ut fortjenestemedalje og diplom til Hjørdis Nilsen fra Brennvik for 75 års aktivt Røde Kors arbeid. Hun har vært aktiv medlem siden hun var 15 år, og hun er fortsatt aktiv medlem og bidrar gjerne med kaker. Elly Bertheussen ("Tuppa") har 70 års aktivitet i laget, men på grunn av sviktende helse fikk hun tildelt samme utmerkelse på Steigentunet.

I tillegg fikk syv svært aktive medlemmer diplom og nål for sitt arbeide. Det er:

Aud Fjordbakk Jensen, Anne Strømsnes, Sigrun Stavnes, Ellinor Brun, Sylvia Nordvik, Bodil Røymo og Ragnhild Tverback

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Leiranger Røde Kors med 90 travle år" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.