Mangler fagpersonell

Pårørende til beboerne på Hamarøy Bygdeheim reagerer kraftig på nedbemanningen ved sykehjemmet i kommunesenteret.

Publisert
20. september, 2011 klokken 08:16

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 20. september, 2011 klokken 08:16
Ann Jorunn Winther
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser


Beboerne selv vil ikke klage når de se hvordan de ansatte strekker seg til det ytterste for å gi dem det de trenger. Pårørende føler seg maktesløse når deres klager ikke får konsekvenser, og flere av de ansatte har sluttet på grunn av mangel på faglig kvalitet.
- De ansatte gjør sitt beste, men strekker ikke til, sier en av flere pårørende Lokalavisa har snakket med. Ingen ønsker å stå frem med navn.
- Det er råflinke folk som jobber ved sykehjemmet, men det går veldig hardt ut over både de ansatte og beboerne når kommunen både foretar økonomiske nedskjæringer samtidig med at de sliter med å skaffe fagfolk, sier en av de pårørende.
Avdelingsleder ved Hamarøy Bygdeheim har sagt opp sin stilling og viser i sin oppsigelse til at det er svært utfordrende å imøtekomme de økonomiske kravene til store innsparinger for å klare å dekke inn overforbruk i budsjettet.

Pålegg fra arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har pålagt Hamarøy kommune å foreta en gjennomgang av det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) for å sikre at dette fungerer på en hensiktmessig måte og ber kommunen gjennomføre en revisjon med fokus på hvordan arbeidsgiver sørger for å holde en tilfredsstillende oversikt over det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet til de ansatte.
- Vi er midt i en prosess fordi vi erkjenner at vi har utfordringer. Vi vil finne løsninger da vi har mange dyktige ansatte, sier enhetsleder for helse og omsorg, Ann-Jorun Winther.
Nå jobbes det med å se på muligheten for å omorganisere arbeidsoppgaver.
- Det betyr at man kan frigi ledere og fagansatte til pasientoppgaver. Det handler om å få rett kompetanse på rett plass, mener Winther.
- Hva gjør dere i forhold til arbeidstilsynets pålegg?
- Vi tar arbeidstilsynets pålegg alvorlig og er i ferd med å lukke avviket. Vi har blant annet gått vernerunder med utarbeidelse av handlingsplan, personalmøter, møter med verneombud. Krav om et HMS-system er et felles ansvar for alle enhetene i kommunen. Når det gjelder alle enhetene er det rådmann som er den rette til å uttale seg, sier Winther.)

Det er i dag ledige sykepleierstillinger i kommunen og det har ikke meldt seg mange fagpersoner til stillingene.  Kommunen er nå inne i en prosess for å vurdere organiseringen av den totale sykepleietjenesten i kommunen ved at sykepleierne jobber på tvers der behovet er størst.
- Vår utfordring er at vi ikke klarer å rekruttere fagpersonell. Det betyr at faglærte må lære opp ufaglærte og dette er krevende for de ansatte, i tillegg til den jobben de har. Mange ufaglærte gjør en fantastisk jobb, men det er mange oppgaver de ikke har kompetanse for å utføre og å vurdere. Men jeg kan si at bemanningen totalt sett ved Hamarøy Bygdeheim ikke er dårligere enn sammenlignet med andre kommuner, forteller Winther.

Langsiktig jobbing

Det jobbes med å sette inn ulike tiltak, og kommunen er i prosessen med å utarbeide en egen helse- og omsorgsplan.
- I planutkastet til ny helse- og omsorgsplan er mange strategier og tiltak skissert så langt. Vi vet at det blir kamp om fagpersonell og ressurser i framtiden. En av strategiene i utkastet til Helse og omsorgsplan er bemanning og fokus på tiltak for å rekruttere. Dette er så viktig at det prioriteres å få forslag politisk behandlet i løpet av høsten.
Mangel på fagpersonell, ressurser og endrede krav til kommunene vil virke inn på organiseringen av tjenester og botilbud.
- Det er en dreining mot at sykehjemsplasser brukes til behandling av de som er syke og at de som trenger mest omsorg og pleie bor i egne hjem og i omsorgsboliger med heldøgns pleie. Dette må også utredes og planlegges som en del av planen, mener Winther.

Hun mener det er et viktig arbeid og at det er viktig med gode prosesser som sikrer medvirkning fra alle grupper.
- Dette inkluderer både ansatte, brukere og pårørende og politikerne, avslutter Ann-Jorun Winther.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Mangler fagpersonell" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.