Jakt- og friluftsglade Maria Almli har nok en gang satt Steigen på kartet. Denne gangen fordi hun er valgt som nytt medlem i forbundsstyret til Norges Jeger og Fiskerforbund. Foto: Karoline O. A. Pettersen.

Maria Almli i NJFFs forbundsstyre

Maria Almli fra Steigen ble forrige helg valgt inn i landsstyret til Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF). Dermed har Nord-Norge to representanter i forbundsstyret.

Publisert
29. november, 2012 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 29. november, 2012 klokken 08:00
Oppdatert: 29. november, 2012 klokken 10:13
Forbundsstyret
NJFFs nye forbundsstyre - foran fra venstre: Brynjar Berge - Oppland, Arne Aaberg - Oslo og Gunnar Borgen - Østfold. Bak fra venstre: Vidar Nilsen (ansattes representant), Terje Aslaksen - Finnmark, Arne Jørstad - Nord Trøndelag (1. nestleder), Maria Almli - Nordland, Runar Rugtvedt - Vestfold (leder), Lise Dalen - Rogaland (2. nestleder) og Vigdis Jensen - Hedmark. (Bildet er hentet fra NJFFs hjemmeside.)
opplevelse

Tre øyer på langs

Star Star Star Star Star

Like utenfor Nordskot i Steigen kommune er det et mylder av flotte øyer. Steigen Kystlag tok oss med på det som nå har blitt en tradisjon; Tre øyer på langs.

Din opplevelse her?Flere opplevelser


Maria var på møtet som valgt delegat fra Nordland og følte at hun, når hun først var sendt sørover, måtte mene noe på vegne av fylket, så hun var et par-tre ganger på talerstolen og snakket blant annet om satsingen på kvinner, ungdom og rekruttering.

- Jeg liker ikke å alltid skulle være noen vaktbikkje, men måtte også mene noe om valgkomiteens innstilling til forbundsstyre i lys av dette, for kun to av ni foreslåtte var kvinner. Etterpå spurte representanten fra Sør-Trøndelag om jeg stilte dersom de foreslo meg, og det svarte jeg ja på. Og så ble jeg valgt. Det blir både interessant og artig å være med, og jeg tror jeg kan bidra med ideer  og nye perspektiver. Jeg har et mangfoldsperspektiv med fra "KUN senter for kunnskap og likestilling"  som kan komme godt med i forhold til arbeidet med rekruttering. Jeg er også med i styret i Friluftsrådenes landsforbund, og jeg tror det kan være en fordel å se arbeidet til disse organisasjonene i en sammenheng, sier det nyvalgte styremedlemmet i NJFF.

Beæret

- Selv om jeg ble beæret, stolt og glad over tillitten jeg møtte i Landsmøtet, ble jeg urlitt småskremt over det plutselige og viktige oppdraget! Det oppleves som en utrolig viktig jobb å være med å legge til rette for og inspirere hele nasjonen til jakt, fiske og friluftsliv. Tre fjerdedeler av Norges befolkning er i dag positivt innstilt til jakt, og dette er en verdi vi må ta vare på - og ikke minst få flere til aktivt å kjenne på kroppen. Da har det mye å si hvordan man går frem i dette arbeidet, for at de gode fortellingene og opplevelsene er de som løftes frem. Som får inspirere og få folk til å ønske naturglede. Spesielt ønsker vi jo enda flere unge mennesker og særlig jenter på banen. Bare 10 prosent av medlemmene i NJFF er i dag jenter. Det er for lite. Først og fremst tenker jeg at det er synd for alle de jentene som ikke får høste de gledene slike interesser gir, men det er klart det hadde vært bra også for organisasjonen å ha dem med. Med større medlemsmasse hadde NJFF vært enda mer slagkraftig i forhold til å kunne kjempe for disse viktige interessene! Jakt. fiske og høsting er en sentral del av den norske kulturarven - ja, menneskearven og ikke minst viktig folkehelsearbeid i en tid hvor befolkningen blir stadig mer inaktive. Nå vil jeg i alle fall gå hardt inn for å vise meg den spontane tillitten verdig, og håper jegere og fiskere i hele landet - og særlig her nord, tar kontakt for å gi innspill og råd. Jeg ser fram til utfordringen, så nå gjenstår det bare å få tidskalenderen til å gå opp, sier Maria Almli som nok en gang promoterer Steigen på en fin måte.

Søte historier

- Til slutt må jeg fortelle et par søte historier fra landsmøtet. For om utenfrabildet av NJFF som organisasjon er noe forgubbet, og mange kanskje tenker på jegere som kaldblodige, kyniske og kalde; så har landsmøtet - og for såvidt de siste årene i systemene lært meg noe annet! Jegere er tvert om i mange tilfeller noen av de søteste og mest ydmyke menneskene som finnes. Under landsmøtebanketten kom dette til uttrykk ved at gåselevra, som pompøst nok var satt på menyen, i stor grad stod urørt ved bordene. Jeg spurte karene rundt meg om de ikke skulle smake på delikatessen? "Nei, slikt åt de da ikke! Det der var en grusom næring, og de likte ikke tanken på hvordan gåsa hadde blitt tvangsforet".
- Jegere har på mange måter et veldig humant og ikke minst miljøvennlig syn på mat. De er vant med at maten deres har hatt det godt frem til den dør - i et naturlig miljø, og den er kortreist.

- Dagen etter var temaet jule- og påskefredning på sakslista, og da var det igjen søtt å se hvordan røslige, voksne jaktkarer i grønn gore-texmundur gikk på talerstolen og tok til motmæle. "Nei, i jula skal det ikke jaktes, da kan det være fred og ro". Og flere beskrev hvordan de klappet sammen selv musefella lillejulaften, forteller Almli.

- Selv stemte jeg for at NJFF skal kunne jobbe for å oppheve denne fredninga etter røddagene i disse ukene, men det har mer med rekruttering å gjøre i forhold til når ungdom faktisk har anledning til å jakte. For å bevare positive holdninger om jakt, og ikke minst hjemstedet, bør flest mulig få anledning til å praktisere. Og for mange er den muligheten begrenset til disse feriene. For egen del kommer nok fortsatt børsa til å bli stående disse dagene selv om fredningen ble opphevet. Den er for innarbeidet. Og jeg kan heldigvis jakte i hverdagene i stedet, sier den jakt- og friluftslivglade damen fra Steigen.

Sterk kvinnerepresentasjon!

Kvinnene er godt representert i det nye styret. Lise Dalen er valgt som 2. nestleder. Hun har lang fartstid i organisasjonen, blant annet har hun sittet i forbundsstyret. Lang erfaring har også Vigdis Jensen fra Hedmark  og Maria Almli fra Nordland, selv om de er nye i forbundsstyresammenheng. Et sterkt signal fra landsmøtet om at kvinne-/jentesatsingen skal tas på alvor!, skriver NJFF på sin hjemmeside.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Maria Almli i NJFFs forbundsstyre" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.