Møte om friluftsliv i Tysfjord

Hvordan kan den flotte naturen i Tysfjord brukes mer og bedre? Det var spørsmålet da Tysfjord kommune og Ofoten friluftsråd inviterte skoler, barnehager, vel 25 lag og foreninger med flere til åpent møte på rådhuset i Kjøpsvik.

Publisert
08. oktober, 2010 klokken 08:28

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Ingar N. Skogvold
ingar@nord-salten.no
Publisert: 08. oktober, 2010 klokken 08:28
folkets bilder
 

 

Foto: Monica Aanesen

Selv om oppmøtet var heller skralt, så ble det positivt møte der leder i Ofoten friluftsråd, Anne Margrete Roll, tok en grundig gjennomgang av friluftsrådets aktiviteter. I samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeider Ofoten friluftsråd med å sikre og utvikle regionenes friluftsmuligheter til beste for lokalbefolkningen og andre brukere, fremme økt forståelse for friluftslivets betydning for befolkningens trivsel, fysiske helse og tilhørlighet, og uttaler seg i saker hvor friluftsinteresser er berørt. Og friluftsrådet kjører mange prosjekter som læring i friluft, lærende nettverk, kartlegging og verdisetting av friluftsområder og ”Barn i natur”. Man jobber også med drift, utleie, vedlikehold og komplettering av utstyrslager samt hjemmeside og innlegging av turer på nettstedet ”GODTUR.no”.
Økonomien til Ofoten friluftsråd er basert på noe støtte fra medlemskommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund, men mest på eksterne tilskudd. Roll kunne ellers fortelle at rådet kan hjelpe til med utfylling av søknader om tilskudd til lokale prosjekter og lose frem til tilskuddsordninger. På spørsmål om friluftsrådet kunne ta seg av opplæringen av guider til bruk f. eks. i Grenseleden, svarte Roll at man kunne hjelpe til. Men en slik omfattende opplæring må andre ta seg av, og her ble det nevnt et mulig samarbeid med Knut Hamsun videregående skole.
På slutten av møtet orienterte Leif Storjord om et prosjekt han har jobbet med i den senere tid der han har tegnet inn gamle stier i nærområdet på kart, beskrevet disse og skaffet bilder fra gamle dager da stiene var i bruk. I den forbindelse er det ønskelig både med rydding av stier og bygging av gapahuker.
Svein Berg, som for øvrig er lokal medlem i friluftsrådet, kom med ønsket om at det blir laget en liten gruppe som kan jobbe med nærmiljøanlegg i området. Han ønsker også at Leif Storjord blir med i denne gruppa som ”konsulent”. Berg påpekte også viktigheten av at det blir tilrettelagt også for friluftsliv på sjøen, i og med at mange i Tysfjord bruker fjorden som rekreasjonssted og arena for friluftsliv. I tråd med dette diskuterte man muligheten for å etablere små brygger som forenklede nærmiljøanlegg. Som en start vil en ser på muligheten for å få etablert en liten brygge på Drag.
Tidligere på dagen hadde styret i Ofoten friluftsråd møte i Kjøpsvik, og var også på befaring både til anleggene i Elvedalen og gammen ved Kjøpsvik skole, tiltak som friluftsrådet har støttet opp om både økonomisk og med veiledning.Etter informasjonen om Ofoten friluftsråd generelt, og de muligheter som finnes om søknadsmuligheter og tilskudd, orienterte Leif Storjord om det lokale potensialet i Kjøpsviklia.
Det har tradisjonelt vært svært mange turstier og turmuligheter i lia. Han har samlet en rekke bilder fra ”gamle dager”, da disse stiene var i bruk. Stiene er nå også tegnet inn på kart. Det hele vil bli lagt inn i årboka for Tysfjord 2010.
Svein ønsket at det blir laget en liten gruppe for å lage noen områder/nærmiljøanlegg i området. Han ønsker også at Leif blir med i denne gruppa som ”konsulent”. Svein påpekte også viktigheten av at det blir tilrettelagt også for friluftsliv på sjøen, i og med at mange i Tysfjord bruker fjorden som rekreasjonssted og arena for friluftsliv.

Anne Margrete ønsket på sin side at noen tok på seg arbeidet med å legge dette inn i www.godtur.no
Tilslutt ble muligheten for å etablere små brygger som forenkla nærmiljøanlegg diskutert. En ser på muligheten for å få etablert en liten brygge på Drag.

 

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Møte om friluftsliv i Tysfjord" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.