Temperaturen øker med ca. 30 grader Celsius pr. 1 000 meter nedover i jordskorpa. Ved ca. 3 000 meter er den på omtrent 100 grader Celsius. Da siver oljen ut av porene i kildebergarten – og drives opp av trykket.

Om fjord, fjell og olje

Tirsdag i Sagaspilluka holdt geolog Helge Løseth, opprinnelig fra Sandvågan på Engeløya, et foredrag i regi av Steigen historielag om sammenhengen mellom fjordene og fjellene i kommunen og muligheten for forekomst av olje utenfor nordlandskysten.

Publisert
05. august, 2013 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Bjørn Erik Stemland
bstemlan@online.no
Publisert: 05. august, 2013 klokken 12:00
artikkel

Løseth, som forrige Sagaspilluke snakket om kommunens geologi mer generelt, tok denne gangen for seg breenes virksomhet, brelandskapet og de løsmassene breene graver ut, og hvor det er blitt av grusen og steinen som breene har transportert.

Lang istidsperiode

De siste 2,6 millioner år har det vært en rekke istider avløst av mellomistider der landet har vært bart. Så har klimaet skiftet igjen, og vi har fått nye istider der landet igjen har vært dekket av tusenmetertykke islag. Breene har gravd seg ned i landskapet i svakhetssoner som er blitt til daler og fjorder, og tyngdekraften har trukket dem ut mot Vestfjorden og videre 360 km ut over Eggakanten der bre-isen og grus- og steinmassene den har ført med seg er blitt dumpet ut i djuphavet.

Samtidig har tjukke sedimentlag av biologisk materiale blitt avsatt ute i Nordsjøen og utenfor kysten i Norskehavet. Tyngden av is-, sand- og grusmassene presser sedimentlagene nedover i jordskorpa, og når kildebergartene, for eksempel skifer, kommer dypere ned enn 3000 meter i jordskorpa, vil temperaturen være 100 grader Celsius eller mer, og oljen begynner å sive ut gjennom porene, og når man borer ned til dette dypet, vil oljen stige opp av trykket. Ved høyere temperatur enn 150 grader Celsius vil også gassen sive ut.

Enkelt eksperiment

Etter foredraget tok Helge de ca. 30 tilhørerne med ut for å lage olje av skiferstein. Dette er en kildebergart, og han knuste skiferen til små sandkorn med en hammer og fylte sandkornene opp i et lite reagensglass som han varmet opp med en blåselampe. Temperaturen ble med en gang høyere enn både 100 og 150 grader, så lukten av oljegassen rev i nesene på tilskuerne. Man skjønte da at når det snakkes om oljereservoarer i dypet, så er det ikke snakk om store flytende underjordiske sjøer, men berggrunn med små porer fylt av olje og gass.

Men om det finnes olje utenfor Lofoten og Vesterålen eller utenfor kysten av Nordland mer generelt, ville ikke Helge Løseth uttale seg om. Han jobber nemlig ved Statoils forskningssenter i Trondheim, og slike opplysninger er vel taushetsbelagte på nåværende tidspunkt!

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Om fjord, fjell og olje" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.