Opptur for Hamarøy

I løpet av siste kvartal 2012 vokste folketallet i Hamarøy med hele 20 personer.
– Dette er svært gledelig, sier en glad ordfører Rolf Steffensen.

Publisert
22. februar, 2013 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 22. februar, 2013 klokken 12:00
folkets bilder
Hopp

Hopp

Lofotveggen skimtes i bakgrunnen der Vilde koser seg med å hoppe fra berget. Foto: Åse Haraldsen jr.

Kollegene i Nord-Salten har ikke samme grunn til å være fornøyd, spesielt ikke Asle Schrøder i Steigen. Steigen mistet 15 personer og Tysfjord 2 personer i tilsvarende kvartal. For hele året 2012 hadde Hamarøyen folkevekst på 8 personer og hadde per 1. januar 1791 innbyggere. Til tross for stort fødselsunderskudd har Tysfjord en folketilvekst på 22 personer for 2012 og hadde per 1. januar 2013 totalt 1978 innbyggere. Steigen derimot sliter tungt og reduserte innbyggertallet totalt med 57 personer sammenlignet med 2011 og hadde per 1. januar 2013 totalt 2552 innbyggere. Tilflytting fra utlandet utgjør en stor del av tilveksten både i Hamarøy og Tysfjord. I Hamarøy flyttet 131 personer til kommunen, hvorav 26 fra utlandet, mens 116 forlot kommunen i 2012. I Tysfjord var det 120 innflyttere hvorav 31 fra utlandet, mens 81 personer forlot kommunen. I Steigen

var det 81 tilflyttere, hvorav 20 fra utlandet, mens113 flyttet fra kommunen.

Rolf Steffensen antyder at det kan ligge forsinkelser i registreringer som gjør at det blir et såpass stort utslag for Hamarøys del i siste kvartal, men mener at tallene likevel stemmer godt overens med fylkesoversikten som ble presentert tidligere denne uka, hvor prognosene for Hamarøy mot 2030 ser svært lovende ut. Han gjør seg noen umiddelbare refleksjoner rundt den internasjonale tilflyttinga i kommunen, og peker på både arbeidsinnvandring og mindreårige flykninger som en viktig del av det totale bildet.

– Hamarøy har utviklet seg mer internasjonalt enn de andre kommunene og tallene stemmer godt

overens med det forsker Dag Jørund Lødings skriver i boka "Ringar i vatnet", hvor han sier at det mest robuste samfunnet i fremtida vil være det som er åpent for internasjonalisering. Det ser ut til å være det som skjer i Hamarøy, sier Steffensen.

Tallene har også mye å si for rammetilskuddet per innbygger som kommer fra Staten.

– Rammetilskuddet er veldig veldig viktig. Det ligger et snitt på rundt 50 000 kroner per innbygger,

selv om de yngste og eldste gir mest. Men med 20 flere innbyggere utgjør dette rundt en million

kroner i tillegg til både skatteinngang og andre inntekter. Det er svært gledelig og betydningsfullt.

Men jeg er også opptatt av å se hele Nord-Salten. Hamarøy er avhengig av Tysfjord og Steigen, og det er viktig å holde fokus i lag og samarbeide, mener ordføreren.

Folkemengde per 1. januar 2013 og endringer i 2012

Kommune   Født  Død Fødselso.skudd  Innflyttere Utflyttere Tilvekst  Total

Steigen         14       38      -24                        81            113        -57        2552

Hamarøy       20       27       -7                        131           116          8         1791

Tysfjord         12      30      -18                        120            81         22         1978

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Opptur for Hamarøy" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.