Albert Fagernes (t.v) og Kjell Helge Ellingsen er leder og nestleder i kommunedelsutvalget for Drag.

Optimistmøte på Drag

Det meste synes å gå veien på Drag for tida. Det skal det snakkes mye om på et folkemøte tirsdag kveld.

Publisert
28. september, 2010 klokken 08:47

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 28. september, 2010 klokken 08:47
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Folketallet øker, det blir flere elever på skolen, flere barn i barnehagene, boligfelt utvikles, boligprisene stiger, legekontoret kommer, gang- og sykkelveien mot E6 skal ferdigstilles, ny fotballbane etableres, kirka skal bygges ut, NC og Árran skal ekspandere, havbruksnæringa er i vekst …

- Vi har stått på stedet hvil i mange år, men nå er det meste snudd til optimisme, mener Kjell Helge Ellingsen. Han er nest-leder i kommunedelsutvalget for Drag, og sammen med leder Albert Fagernes ser han spent frem til tirsdagens folkemøte på Drag. Der skal blant annet Morten Selnes fra Bedriftskompetanse AS presentere utkast til utviklingsprogram for Drag. Dette er et forprosjekt, finansiert av Nordland fylkeskommunen med drøyt 280.000 kr, som skal være ferdig i november. Det betyr at innspill fra lokalbefolkningen på tirsdagens møte fremdeles kan bli en del av programmet. Det ferdige forprosjektet skal i sin tid forelegges kommunestyret i Tysfjord, som da vil ta endelig stilling til om dette skal videreføres i et hovedprosjekt. Dette har rådmann Konrad Sætra tidligere understreket at bør ha en varighet på 5 år og være organisert og drevet av et aksjeselskap
Fagernes og Ellingsen forteller at stedsutviklingsprosjektet kom i gang etter et besøk av daværende fylkesråd for næring i Nordland, Inga Kvalbukt, i januar 2008 og et påfølgende møte mellom næringslivsaktører på tettstedet.
– Kvalbukt omtalte Drag-
samfunnet som et Meløy i miniatyr, minnes Albert Fagernes.
Siden den gangen har det vært arbeidet målbevisst med stedsutvikling. Tysfjord kommune er sterkt involvert og har jobbet frem forprosjektet som nå er i ferd med å fullføres. Målsetting-en har hele tiden vært å utvikle Drag til å et fremtidsrettet, moderne og raust lokalsamfunn, basert på kommunens visjon; to kulturer – en felles framtid. Prosjektet skisserer at 50 nye arbeidsplasser og en folkeøkning på 150 bør være målet for det videre stedsutviklings-
arbeidet.
- Drag er vel nå blitt Nord-
Saltens største tettsted, målt i antall innbyggere, sier Kjell Helge Ellingsen. Og kommunedelsutvalget synes det er all grunn til å tenke store tanker om framtida. I tillegg til alt det man vet skal skje, har de flere ideer om nye prosjekter som burde vurderes.
– Det kan vel for eksempel ikke være tvil om at Drag trenger et overnattingstilbud og et utested, mener Albert Fagernes.
Både han og Ellingsen opp-
fordrer flest mulig om å komme på tirsdagens folkemøte, kl. 18 på Samfunnshuset.
- Og det tror vi at det gjør. Dette er noe som engasjerer, folk snakker mye om dette her, mener de to. På folkemøtet vil det være tilstede representanter både fra Tysfjords administrative og politiske ledelse, fylkeskommunen er representert, blant annet ved sivilarkitekt Håkon Bø, som vil fortelle hvordan Drag “bør” se ut om 5 år!

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Optimistmøte på Drag" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.