Avis og en kopp kaffe. Jeg har nå rukket både mat og kaffe før avisen kommer i 12 tida, men da setter jeg meg ned med enda en kaffekopp og blar igjennom avisen, sier Elinor.

Samler på lokalavisa

Hun sitter med en liten historisk ”skatt” Elinor Finvik på Presteid. Hun har nemlig alle utgavene av lokalavisa, til og med prøvenummeret som kom ut i mai 1982!

Publisert
07. januar, 2010 klokken 10:14

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 07. januar, 2010 klokken 10:14
Godt lagret i små bunker viser Elinor Finvik alle årgangene, fra lokalavisas spede begynnelse i 1982. Her viser hun frem det første prøvenummeret som kom ut i mai 1982.
næringsliv

Om det skyldes en sterk patriotisme til lokalavisa eller mer eller mindre tilfeldigheter skal være usagt. Men det har nå blitt slik at alle avisene er godt ivaretatt.

- Da min mann Torstein og jeg drev landhandel på Presteid så ble det nå bare slik at vi tok vare på dem, sier hun. Tidligere har de ligget i kjelleren, men har nå fått plass på hylla inne i verkstedet til hennes avdøde mann. Sirlig buntet sammen, årgang for årgang.

- Ja de har det nok bedre her enn i kjelleren tror jeg, sier hun.

 

Driftens gang

Prøvenummeret for lokalavisa kom ut 27. mai 1982. I redaksjonen fant man Per Eidsvik (ansvarlig), Torbjørn Olsen, Filip Mikkelsen, Harald Nilsen og Willy Åmo. Den samiske delen sto Svein Roald Nystø for. På forsida står det blant annet ”…vi trenger også aviser som retter oppmerksomheten på det som skjer i nærmiljø og som ikke har særlig interesse for andre distrikt. ”. Nummeret inneholder både sportsstoff, valgstoff, rapport om fiskerinæringen og lokal tegnekonkurranse. Fra januar 1984 var det ordinær drift med en utgave per uke. Blant Elinor`s avisebunker finner vi også en håndskreven lapp skrevet av hennes mann Torstein. Han har sirlig ført opp de store bolkene ved avisens drift: ”1982 prøvenummer, 1983 prøvenummer, 1984 ordinær drift, 1985 ordinær drift til oktober (konkurs), 1996 nystart 5/1”. ”Nord-Salten Avis” eksisterte i over to år og nådde et opplagstall på nesten 2000. ”Lokalavisa Nord-Salten” kom med sitt første nummer 5. januar 1996 med 12 sider, etter initiativ fra nåværende redaktør Børge Strandskog og Trond Elsbak. En ukesavis med utgivelse hver fredag. Og slik har det vært de siste 14 årene.

 

Nært og kjent

Ett faktum i dagens mediabilde er at lokalavisene står sterkt i kontrast til både regionale og nasjonale aviser. Lokalavisene er en arena for debatt om lokale spørsmål og lokalt demokrati som viser fram og stimulerer lokal kultur. Ofte føler leseren seg nær, noe som er med på å skape identitet.

- Ja jeg gleder meg alltid til fredag når lokalavisa kommer, sier Elinor.  

I sommer var det hennes egne barnebarn som solgte vafler til både biskop og kunstnere under Hamsundagene som ble foreviget i avisen, noe Elinor synes er artig.  

- Ja se her, her er de til og med i den flotte årboka for Hamarøy som nylig er kommet ut, sier hun og viser meg bilde av de tre unge i kavalkaden.

Undersøkelser på landsbasis viser at lokalaviser over hele landet blir lest av både voksne, barn og unge. 

- Men noe ris til oss har du vel, spør undertegnede forsiktig

- Nei jeg tror ikke det, smiler Elinor. Jeg synes dere har med mye godt stoff fra småsteder i hele Nord-Salten. Både sport og kultur. Jeg tror mange synes det er flott med den lag og forening sida bakerst i bladet, sier hun, mens hun blar ivrig.

 

Et avisutklipp fra ”Lørdags-Lofotposten” i november 1983 viser en helsides artikkel om den nye redaktøren Tor Havås. Han sier det slik: ”Når vi oppretter en avis i dette distriktet, så er det for å dekke et forventet behov om stoff fra dette distriktet. Det er ikke vår oppgave å skrive om byproblemer, og verdensproblemer for den saks skyld”……”Vi skal finne frem til lokalstoff som de andre avisene ikke greier å dekke”. 


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Samler på lokalavisa " på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.