Skal lede effektiviseringsprosjektet

Lisbeth Lie Aalstad, som nå er leder for servicetorget på rådhuset i Steigen, er ansatt som leder for det nye effektiviseringsprosjektet som skal gjennomgå helse- og omsorgstjenestene i Steigen kommune.

Publisert
26. oktober, 2014 klokken 09:08

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 26. oktober, 2014 klokken 09:08
artikkel

Bakgrunnen for opprettelse av prosjektet er målet om å spare penger innen helse- og omsorg gjennom mer effektiv drift, og Aalstad skal i første omgang se på ledelsesstrukturen innen helsesektoren. Hun skal også ha et sterkt fokus på delstillingsproblematikken der målet er å få flest mulig 100 prosent stillinger.

- Som kjent har vi mange deltidsstillinger i helsevesenet i kommunen, men vi er ikke verstinger. Vi hadde en konsulent fra KS på besøk for en stund siden som sa lå sånn midt på treet i forhold til sammenlignbare kommuner, men at mange kommunene har stort fokus på dette, sa Aalstad.

Hun skal også se på arbeidstidsmodellene, eller turnusordningene, om de fungerer i dag, og hvordan den bør være i framtida. Dette har også sammenheng med stillingsstørrelsene. Men hele tiden skal det i følge Aalstad ligge i bunnen at tjenestene ikke skal bli dårligere for brukerne.

- Målsettingen er svært ambisiøs i og med at vi etter planen skal spare fem millioner kroner i løpet av 2015-2016. Meningen er da å øke flest mulig opp mot 100 prosentstillinger, begrense eller eliminere bruk av vikarer og overtid, og et ønske om å redusere sykefraværet – som i følge konsulenten fra KS ikke er spesielt høyt i Steigen i forhold til sammenlignbare kommuner. Å øke medarbeidertilfredsheten følger i kjølvannet av tryggheten ved å ha større stillinger. Utvikling av helsetjenester i forhold til den helse- og omsorgsplanen som kommunestyret nettopp vedtok er også et viktig ledd i dette arbeidet. Det er også ei målsetting i prosjektet at kvaliteten på de tjenestene vi leverer blir bedre, sa Aalstad som begynner i jobben 1. november.

Noe av det første hun skal gjøre er en kartlegging av hvilke stillinger den enkelte i helse- og omsorgssektoren ønsker å ha framover. Prosjektet, som har en kostnadsramme på 1,2 millioner kroner, blir stort sett finansiert med midler fra KS, så kommunens andel blir liten, trolig ikke mer enn 10-20 prosent.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Skal lede effektiviseringsprosjektet" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.