Ketil Hansen – Lakså skytterlag, Anna G. Pedersen – barneforeningene i Steigen, Lindis Sloan – Stiftelsen Steigen Sagaspill - og Greta Sollie/Eva-Ditte Donat fra Steigen historielag/Nordlandsmuseet, var de lykkelige mottakerne av Sparebankens gaver – fra gavefondet og personalet.

Sparebanken delte ut gaver i Steigen

Mandag før jul delte Sparebank 1 Nord-Norge ut midler fra sitt gavefond til tre av de seks søkerne i Steigen. I alt er det delt ut 2,3 millioner til allmennyttige formål i Salten. Og 85 000 kroner av disse millionene kom til Steigen

Publisert
29. desember, 2014 klokken 08:22

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Bjørn Erik Stemland
bstemlan@online.no
Publisert: 29. desember, 2014 klokken 08:22
Oppdatert: 29. desember, 2014 klokken 08:23
folkets bilder
Kveldsol på Hatten

Kveldsol på Hatten

Foto: Bjørn Pedersen

Lakså skytterlag fikk 10 000,- kroner, Steigen historielag og Nordlandsmuseet i Steigen fikk 25 000 kroner til et fellesprosjekt, og Steigen sagaspill fikk 50 000 kroner. I tillegg ble det delt ut 10 000 kroner fra de ansatte til de tre barneforeningene i kommunen.

 

Utrustning av skytebane

Ketil Hansen fortalte at Lakså skytterlag har fått tilskudd fra gavefondet én gang før. De 10 000 kronene de får nå kommer godt med, for da allhuset ble bygd, var det satt av et areal til en innendørs skytebane. Men rommet manglet helt utstyr, det var bare fire snaue vegger. Det måtte en del dugnad til for å klargjøre lokalet, og skytterlaget har investert i elektronisk utstyr for over 200 000 kroner. I tillegg er det ganske høy kommunal husleie i allhuset, så «det er bare med nød og neppe vi har råd til å være der», som han sa. Men han takket pent for pengene, og noe av dem kommer til å bli brukt til å kjøpe et nytt innendørsvåpen så barn og unge kan få prøve seg. De voksne har stort sett slike våpen selv.

 

Hvor er russerleiren?

Greta Sollie fra Steigen historielag begynte med å stille spørsmålet: Hvor er russerleiren? Historielaget har hatt både vandringer og dugnad i Bø-området der Eva-Ditte Donat ved Nordlandsmuseets avdeling i Steigen har vist vei. I vår var det vandring gjennom krattskogen, og da dukket det fram fire store latrine-kummer, området hvor lasarettet lå, kokekar av både jern og aluminium, en brønn og flere andre betongrester i området rett sør for russerstøtta. Det har vært avholdt fem dugnader der man har ryddet bort og brent små trær og greiner, og det er laget stier mellom de ulike funnene slik at det blir lettere å finne fram.

Steigen kommune har ansvar for veien fram til russerstøtta og selve monumentet. Dugnadsgjengen har også fjernet gjerdet rundt minnestøtta og flyttet noen syriner som delvis dekket støtta. Det skal lages to enkle benker til meditasjon for de som besøker området.

 

Skoleprosjekt om fangeleiren

Eva-Ditte Donat nevnte at 8. mai markeres hvert år, og at det neste år er 70 år siden frigjøringa. Minst 514 russerfanger døde på Engeløya under krigen. 9. klasse ved Sentralskolen har om 2. verdenskrig på læreplanen, og i samarbeid med skolen vil Nordlandsmuseet gjennomføre et prosjekt der man vil se på fangekortene til de som døde. Her er det både bilde, opplysninger om hva de døde av - og hva de gjorde mens de var her.

 

Sagaspillet tar vare på ungene

Lindis Sloan, som er leder i Stiftelsen Steigen sagaspill, sa at det alltid har vært med ganske mange unger i Sagaspillet. Det er viktig å ta vare på disse for at de skal ha det bra under øving og framføring. De er også framtidas sagaspillere og hovedrolleinnehavere, og hun minte forsamlingen på at Steigen Sagaspill har 30 års jubileum til sommeren. Instruktøren for forrige Sagaspill, Maja Zakariassen, som har spesielt godt lag med barn, er engasjert til å holde kurs med ungene siste helga i mai og i oppkjøringsuka før selve Sagaspillet.

 

Personalets julegave

Helt til slutt ble personalets julegave delt ut. De får 10 000 kroner fra arbeidsgiveren som skal deles ut til et allmennyttig formål. I år ble gaven gitt til de tre barneforeningene i kommunen, i Nordfold, på Leines og i Nord-Steigen. Hver barneforening får da kr. 3 333!

Til slutt oppfordret Bodil Hansen fra banken flere lag og foreninger om å søke støtte. Søknadsfrister er 1.4. og 1.10 - og gaver deles ut vår og høst, til allmennyttige formål. Det gis ikke støtte til drift, bare til investering.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Sparebanken delte ut gaver i Steigen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.