Illustrasjonsfoto

Vil utvikle Steigen Sagaspill

Steigen Sagaspill har fått innvilget en søknad til  Steigen kommune om 20.000 kroner i støtte til gjennomføring av et organisasjonsutviklingsseminar for styret i Steigen Sagaspill.

Publisert
28. januar, 2012 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 28. januar, 2012 klokken 12:00
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Middagsbuffét

Hver søndag kl. 13-18 har vi middagsbuffét til kr. 225,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

Veksten til å bli kanskje den viktigste kulturinstitusjonen i Steigen har også medført voksesmerter. Økonomien er uforutsigbar, den eksterne støtten relativt liten og det er stor slitasje på dugnadsinnsatsen. De har også store problemer med å rekruttere folk til styreverv, og per i dag er de uten leder. Organisasjonen er uklar og tungdreven, men å legge ned driften virker å være et uønsket alternativ, skriver de i søknaden.
De vil derfor gjøre noe med organisasjonen, og ønsker å utvikle den gjennom blant annet et todagers organisasjonsutviklingsseminar for styret i regi av Utviklingskompetanse as ved Tor Skogstad, der også ordfører og representanter fra kultur- og næringsavdelingen i kommunen vil bli invitert til å delta. Seminaret skal være utgangspunktet for utviklingsprosessen videre, både for utvikling av organisasjonen Steigen Sagaspill, og for de satsingsområdene Steigen Sagaspill som kulturinstitusjon vil arbeide innenfor. Seminaret vil totalt koste 51.000 kroner.

Kommunen har begrunnet tilsagnet med at Steigen Sagaspill er en svært viktig institusjon for Steigen kommune, både for dens renomme og for næringslivet. Det gir kommunen identitet og godt omdømme, noe som igjen kan føre til bolyst og tilflytting.
- En opprusting og avklaring av organisasjonen Steigen Sagaspill er viktig, og det vil være naturlig å støtte denne satsinga, skriver kommunen i svarbrevet.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Vil utvikle Steigen Sagaspill" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.