Bodil Børset

Vilde ord om Hamsunsenteret

Les direktør Bodil Børsets tilsvar til Ingunn Øklands kommentar om Hamsunsenteret i Aftenposten 12. september.

Publisert
19. september, 2013 klokken 15:14

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Pressemelding Pressemelding
Publisert: 19. september, 2013 klokken 15:14
Oppdatert: 19. september, 2013 klokken 17:06
opplevelse

Dronningruta over Fløya

Star Star Star Star Star

Dronningruta er rundt 10 km lang og går fra Skånland (ca 2 km fra Bogen) til Holkestad.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

Det er ikke lett å bli klok på Ingunn Øklands kommentar i Aftenposten 12. september.
Under tittelen «I ensom majestet» tar hun på den ene side opp en meget viktig problemstilling vedrørende viktigheten av godt faglig innhold i de nasjonale kulturbyggene. På den andre side slenger hun ut en mengde provoserende påstander om Hamsunsenteret på Hamarøy, og skaper et vrengebilde av det nasjonale senteret for nobelprisforfatteren Knut Hamsun. Kritikken er uten substans, og gjennom en rekke usannheter om alt fra besøkstall, program, ambisjonsnivå og målgrupper tegner hun opp et sykdomsbilde av Hamsunsenteret som det er vanskelig å kjenne seg igjen i, og som ikke kan stå uimotsagt.

Jeg viser til fagsjef og nestleder ved Nordlandsmuseet Hanne Jakhelln, som i NRK og Avisa Nordland 12. og 13. september tilbakeviser Øklands påstander og friskmelder Hamsunsenteret punkt for punkt. Men jeg gjentar gjerne hovedbudskapet om at Hamsunsenteret er høyst levende, struttende vitalt og nå har kommet til en meget spennende fase hvor vi blant annet skal løfte oss internasjonalt. Hamsunsenteret har en solid drift og holder et høyt aktivitetsnivå innenfor de rammene som vi har til rådighet.

Jeg tror ikke hensikten til Økland var å diskreditere Hamsunsenteret. Jeg tror hensikten til Økland var å bruke Hamsunsenteret for å provosere fram en debatt. Når vi nå likevel har måttet bruke tid og plass til å klandre Økland for manglende innsikt i Hamsunsenterets drift, er det fordi det tok fokuset bort fra det som jeg tror var hennes hovedpoeng, nemlig å problematisere driften av nasjonale kulturbygg sett i lys av regjeringens Kulturløft. Det er den samme «hus uten innhold»-kritikken av de rødgrønnes kulturløft som Sarah Sørheim trakk fram i Dagens Næringsliv i mars der hun hevdet at "Den rødgrønne regjeringen har gitt oss en perlerad av påkostede kulturbygg, men har ikke lykkes med å fylle dem med innhold". Det har blitt hevdet at Kulturløftet har vært et retorisk grep og at bevilgningene til bygg og infrastruktur ikke står i forhold til innhold og publikumsoppslutning. Dette er også konklusjonene til Enger-utvalgets utredning av Kulturløft I og II i vår, og var en problemstilling kulturminister Hadia Tajik ble konfrontert med da hun la fram Kulturløft III i august. Kulturløftet har blitt fulgt tett opp av en rekke fokusartikler i Øklands kulturredaksjon i Aftenposten. Knut Olav Åmås har oppsummert det i en kommentar der han skriver at alt for mye av Kulturløftet har gått til infrastruktur og bygg, og for lite til å øke kunstnerisk kvalitet og få nytt og større publikum. Han mener i tillegg at det også har gått for mye til begivenheter og festivaler, og for lite til drift av permanente kulturinstitusjoner. Hva vil vi egentlig med disse kulturbyggene? Er det liv laga? Men mer spekulativt fra Økland: Er det liv laga for kulturbyggene i distriktene? Når byggene er ferdigstilt, er det viktig at ambisjonene følges opp på driftssiden, slik at byggene kan drives og fylles med aktiviteter og opplevelser. I det er det vanskelig å være uenig med Økland, Åmås og kulturredaksjonen i Aftenposten.

Derfor blir det så feil og så destruktivt når Økland i iveren etter å understreke poenget ser for seg nettopp Hamsunsenteret som eksempel i et dystopisk framtidsscenario med kulturbyggene i distriktene ruvende som tomme ruiner på hvert et nes. Hamsunsenteret diagnostiseres nærmest som døden nær, med en form for nedtur, plaget av inaktivitet og innskrumpete ambisjoner. Vel, beklager Økland, men du har feildiagnostisert pasienten. Hamsunsenteret lever i beste velgående.

Det er flott at Økland og andre er ambisiøse på våre vegne, at prosjektet følges med fra sidelinjen, og at andre synes at det er viktig at vi lykkes. Det skjerper oss, og får oss til å gjøre en enda bedre jobb. Vi er også ambisiøse, svært ambisiøse. Hamsunsenteret skal være Nordlandsmuseets internasjonale spydspiss. Men vi er realistiske og forholder oss til de rammene som vi til enhver tid har. Hamsunsenteret er ikke et hvilket som helst kulturhus. Ideene om forfattersenteret strekker seg helt tilbake til 1986, lenge før Kulturløftet, og arkitekten Steven Holl presenterte de første skissene og konseptet «bygningen som kropp, en slagmark for usynlige krefter» allerede på 1990-tallet. Både det at den berømte og fordømte nobelprisforfatteren Hamsun skulle få et nasjonalt senter etter seg, og Hamsunsenterets karakteristiske arkitektur har hele veien vekket diskusjon og debatt – og det synes vi er bra! Det er et helt nytt nasjonalt forfattersenter vi holder på å bygge opp, og det er med sine fire år fortsatt relativt nyoppstartet. Det har blitt mindre til drift av Hamsunsenteret enn det Nordlandsmuseet var forespeilet da ambisjonene ble lagt på nittitallet. Derfor har det gått saktere enn vi ønsket oss med arbeidet for å nå ambisjonene. Vi har prioritert kompetanse og faglig kvalitet. Vi skulle gjerne ha satset mer på internasjonal markedsføring og arrangementer. Men vi er på vei. Vi har lagt stein på stein for å etablere senteret. Nå står prosjektet bunnsolid lokalt, regionalt og nasjonalt, og vi går over i neste fase der vi skal løfte oss internasjonalt.

Og Hamsunsenteret jobber ikke i ensom majestet. Vi jobber i bedriftsnettverk, i ARENA-prosjekt, i klynger, i forfattermuseumsnettverk, deltar på og arrangerer internasjonale konferanser, vi har akkurat startet et stort Hamsun-forskningsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Nordland, vi utvikler internasjonale EU-rammefinansierte partnerskap og Artist/Researcher in Residence-tilbud og forskerutveksling, har internasjonal kulturutveksling og aktiviteter med forgreninger ut i hele verden. Og hele tiden har vi en jevnt stigende strøm av fornøyde besøkende. Det vet Økland, for det, og en hel del annet, snakket vi om i det telefonintervjuet som hun har utelatt å bruke.

Bodil Børset, direktør Hamsunsenteret

Link til det opprinnelige innlegget til Ingunn Økland i Aftenposten 12.09

Link til Avisa Nordlands artikkel om saken 14.09

Link til Sara Azmeh Rasmussens artikkel i Dagbladet 17.09

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Vilde ord om Hamsunsenteret" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.