Ruskonsulentene i henholdsvis Steigen, Tysfjord og Hamarøy var godt fornøyde med fagdagene om rus, som ble holdt på Innhavet denne uka. Fv. Mathilde Marhaug, Truls Weisner og Bente Haukås.

Fagdager om rus

De samarbeider godt de tre fagetatene innen psykisk helse og rus i Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommune. Denne uka møttes rundt 60 deltakere fra de tre kommunene til fagseminar om rus.

Publisert
01. februar, 2014 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 01. februar, 2014 klokken 12:00
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser

Målet er å hjelpe flere som trenger det samt forbedre tilbudet og ikke minst samhandlingen mellom de ulike fagpersonene som en familie og/eller en pasient møter.

Tema i løpet av de to dagene var blant annet hvordan man oppdager at barn og unge ikke har det greit og hvordan man kan hjelpe og tilrettelegge i skole og støtteapparat for at disse barn og unge blir sett. Også symptomer og skader ved bruk av rusmidler, samt ettervern og tverrfaglig samarbeid ble satt på dagsorden.

– Det er kjempeviktig og riktig at vi er flere fra hver kommune som møtes til felles fagdager, slik at vi også har en felles forståelse av temaene som vi jobber med, sier ruskonsulent i Steigen, Mathilde Marhaug.

Hun har sammen med Bente Haukås i Hamarøy og Truls Weisner i Tysfjord fått i gang disse fagdagene, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen.

Bli sett

Psykolog Tonje Holst Samuelsen fra Sanks startet fagdagene med film og foredrag tirsdag morgen.

–Vi har usikre tall om barn med omsorgssvikt, men man antar at 2/3 deler av barna som har en forelder med rusproblem også blir alvorlig plaget. Psykisk helsevern for voksne har ikke alltid vært flinke til å se deres barn. Vi lever i små samfunn hvor vi tror vi kjenner alle. Men det gjør vi ikke, sa Samuelsen.

Ofte er rusproblemene i familien en hemmelighet som skal holdes skjult. Dette tærer på barna og dette skuespillet kan bli uutholdelig for de unge, og spesielt når de ikke har noen å snakke med om det.

– Mengden som inntas er ofte ikke det verste for barna, men adferdsendringene som skjer med de voksne. Det er viktig at man har en åpenhet, slik at både skole og støtteapparatet rundt klarer å hjelpe, mener Samuelsen.

Tilsynslege ved Nordlandsklinikken, Andreas Holund, foredro om symptomer og skader ved bruk og man hadde også et brukerpanel til stede. DPS Bodø var representert med Katarina Wiland og Dagfinn Olsen.

– Vi må bruke kunnskapen vår rett og bidra til at alle, også de med rusproblem kjenner at de hører hjemme i kommunen og får hjelp. Det er viktig og ikke slå handa av folk, selv om de sprekker, sa Olsen.

– Jeg skulle ønske vi kunne skreddersy opplegg for pasientene, også når de kommer ut. Alle er unike og alle kan ikke ha samme tilbud, sa Katarina Wiland.

Det var et tverrfaglig oppmøte disse to dagene som besto av folk fra NAV, helsearbeidere, skole- og barnehage og interesseorganisasjoner og også noen politikere var til stede.

Sitat/uthevet

"Leveren til far tåler mer enn barns psykososiale miljø"

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Fagdager om rus" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.