. Tysfjord ASVO vil sette søkelyset på folkehelse og tilbyr både seminarer og treningskort, både for de ansatte og alle andre som er opptatt av å ivareta ei god helse. Her er det rådgiver ved Árran, Fred Andersen som holder foredrag om folkehelsearbeidet generelt.

Fokus på folkehelse og livsstilsykdommer

Tysfjord ASVO ønsker å sette fokus på helse og arrangerer seminarer relatert til livsstilsykdommer.

Publisert
21. april, 2012 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 21. april, 2012 klokken 08:00
næringsliv
Steigen Vertshus AS

Steigen Vertshus AS

Hos oss kan du spise god mat og drikke hva du måtte ønske. Vi har åtte rom tilgjengelige for overnatting.

Din bedrift her?Flere bedrifter

Første seminar ble holdt i ASVO's lokaler forrige torsdag. Da tok Fred Andersen for seg både historikk, definisjon av folkehelse og skille mellom helsefremmende arbeid og kurativ behandling.

-Folkehelse har blitt et begrep i dag og vi ønsker å fokusere på ulike tema og lære mer. Det er viktig å være bevisst og vite litt om hvordan man kan se symptomer, hva gjør man og hvordan, mener daglig leder i Tysfjord ASVO Beate Ráhka-Knutsen.

For i følge Ráhla-Knutsen finnes det kun en universalmedisin mot livsstilsykdommer.

-Og det er trening og fysisk aktivitet.  Det gir bedre motstandskraft mot livsstilsykdommer,

mener hun.

Og nettopp det er det Tysfjord ASVO har satset på i de senere årene. Et nytt treningssenter ble åpnet for snart tre år siden og til høsten satser de på å få et nytt og større studio på plass.

-Her vil det blir felles treninger med spinning, aerobic og dans og dermed frigjøres også dagens treningsrom til flere brukere her, sier Ráhka.

Hun mener man må se folkehelsen i en større sammenheng.

-Her i distriktene er man avhenging av at folk holder seg friske og i aktivitet. Vi trenger alle, hvor hver og en er viktig for å få bygdenorge til å gå rundt, sier hun.

Helsefaglig utviklingsarbeid

Tidligere kommunelege i Steigen, Fred Andersen er i dag rådgiver ved Àrran Lulesamisk Senter og snakket om historikk, definisjonen av folkehelse, lovgrunnlaget, skillet mellom helsefremmende og  sykdomsforebyggende arbeid på den ene siden og kurativ behandling på den andre siden.

-Jeg tok for meg folkehelsen generelt og fokuserte på hva som gir god helse og organisering av folkehelsearbeidet. Man ser på folkehelse i et helhetlig perspektiv i forhold til behandling av sykdom og skade.

-Er det noen forskjeller mellom urfolk og nordmenn når det gjelder risiko for ulike sykdommer?

-Man har en rekke ulike faktorer som er felles for  god helse eller ikke og det er uavhengig av etnisitet. Samtidig som man må se på det sosiale, kulturelle ståstedet. Men innenfor forskningen er det en viktig problematikk og det er gradering av menneskeverdet hvor rasisme har og delvis foregår i dag. Men det krever en helt annen innfallsvinkel, sier Fred Andersen.

Neste møte er i mai og da settes det fokus på røykeslutt.

-Fred Andersen er et funn og vi ønsker å bruke han så langt han har mulighet for å stille opp, sier Beate Ráhka-Knutsen.

-Han er en behagelig mann, som er enkel å forstå og som har god kunnskap om dette. Vi har lagt opp møtene på dagtid og vi håper at folk kan sette av en times tid og møte opp. Det er åpent for alle.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Fokus på folkehelse og livsstilsykdommer" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.