Maria Johansson (30) er tilsatt i 50 prosent stilling som folkehelsekoordinator i Steigen kommune fram til og med august i år.

Folkehelsekoordinator i Steigen

Maria Johansson (30) ble i fjor høst ansatt i en 50 prosent prosjektstilling som folkehelsekoordinator i Steigen kommune.

Publisert
10. januar, 2012 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 10. januar, 2012 klokken 08:00
Oppdatert: 09. januar, 2012 klokken 20:50
Folkehelsearbeidere
Kommuneoverlege Anne Karin Forshei (t.v.) og folkehelsekoordinator Maria Johansson leder arbeidet med å kartlegge den generelle folkehelsen i Steigen, og skal etter hvert komme med forslag på tiltak for å bedre denne.

Folkehelseloven

Folkehelseloven, som trådte i kraft 1. januar 2012, legger ansvaret for folkehelsearbeid til kommunen som sådan og ikke til noen bestemt sektor.

Kommunene skal blant annet:

Fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.I sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de folkehelseutfordringer kommunen står overfor.Iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunen folkehelseutfordringer.

Kommunen skal lage en skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunebefolkningen og de påvirkningsfaktorer som kan virke inn på helsetilstanden.

Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold.

Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og legges til grunn for planarbeid i kommunen.

næringsliv
Bøteriet AS

Bøteriet AS

Nyproduksjon og vedlikehold av utstyr til fiske- og oppdrettsnæringen.

Din bedrift her?Flere bedrifter


Stillingen er et spleiselag mellom Nordland fylkeskommune og Steigen kommune, basert på den nye Folkehelseloven som trådte i kraft 1. januar i år.  Maria skal kartlegge den generelle helsetilstanden til kommunens innbyggere, og faktorer som kan påvirke helsetilstanden, både positivt og negativt. Et arbeid som igjen skal danne grunnlag for utarbeidelse av en strategiplan som har som mål å skape en generelt bedre folkehelse i kommunen. Og som igjen skal gi mindre sykdom og færre innleggelser på sykehus - og dermed sparte kostnader.

- Livsstilsykdommer overtar mer og mer av sykdomsbildet, og sykehusene har rett og slett ikke råd til å behandle alle. Derfor må kommunene sørge for at det blir færre pasienter i denne gruppen, og bedret folkehelse skal bidra til dette, sa kommuneoverlege Anne Karin Forshei til kommunestyrets medlemmer da hun og Maria Johansson presenterte prosjektet for politikerne i møtet før jul.

Kosthold

Maria kommer opprinnelig fra Gøteborg, men har bodd i Stockholm de siste årene. Hun kom til Steigen i august i fjor, og er samboer med en av de svenske legene som arbeider på Steigentunet. Maria er utdannet statsviter og arbeider med en doktorgrad på kost- og ernæringspolitikk, noe som i høyeste grad omhandler folkehelse.

-  Kosthold er en viktig folkehelsefaktor. 15-20 prosent av norske barn i alderen 8-12 år har overvekt eller fedme. Type 2-diabetes er en økende livsstilssykdom, det er også kols. Så tiltak for å få folk til å slutte å røyke, spise sunt og være i fysisk aktivitet er viktig folkehelsearbeid, forklarer Maria som skal arbeide med dette fram til august i år.

Det er nedsatt et tverrfaglig utvalg som i tillegg til Maria Johansson og kommuneoverlege Anne Karin Forshei består av Anne Sofie Skogvold (leder for HMS-prosjektet FRISK!), Evy Røymo (leder Steigen idrettsråd), Gunn Knudsen (helsesøster ved familiesenteret), Ninnie var Schaik (fysioterapeut og ansvarlig for FYSAK), Stina Pettersen (psykiatrisk sykepleier og bruker), Torunn Baade Aalstad (kulturskolerektor) og en representant fra formannskapet.

Undersøkelse

Maria har begynt arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstanden til barn og unge, eldre og til personer i yrkesaktiv alder. Basert på det materialet hun får fram skal det så iverksettes diverse tiltak.

- Vi har allerede vært i kontakt med den kommunale planavdelingen og forklart at folkehelse skal inngå i alt planarbeid i kommunen. Vi har også gitt innspill til sentrumsplanen for Leinesfjord og kommunens nylig vedtatte planstrategi. Den psykiske helsen må også ivaretas, så vi har sett på muligheten for å etablere sosiale samlingspunkter, vi tenker på en årlig samlingsdag for lag og foreninger som allerede driver folkehelsearbeid, gjøre folk kjent med - og øke tilgjengeligheten til - de aktivitetene som finnes, igangsette røykekuttkurs, og få ungdommen i aktivitet, sier Maria Johansson.

- Vi planlegger å søke midler til en undersøkelse om ungdomsskoleelevers kostvaner, aktiviteter, databruk og så videre. Vi må også finne ut hva som skal til for å få ungdom - og andre - til å bruke de fantastiske mulighetene vi har rundt oss, for her kan mye av grunnlaget for en god framtidig folkehelse legges, sier kommuneoverlege Anne Karin Forshei som regner med at resultatene fra kartleggingen vil presenteres på folkemøter.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Folkehelsekoordinator i Steigen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.