Inger Ane Ribe informerte pensjonistene om folkehelse.

Folkehelseopplysning til pensjonister

Folkehelse stod på plakaten på onsdagens møte i Kjøpsvik pensjonistforening på Brakke 2. Folkehelsekoordinator Ingrid Ane Ribe i Tysfjord kommune var invitert for å informere pensjonistene om hva folkehelse er og jobben som er gjort så langt.

Publisert
24. januar, 2011 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Ingar N. Skogvold
ingar@nord-salten.no
Publisert: 24. januar, 2011 klokken 08:00
Oppdatert: 21. januar, 2011 klokken 21:10
artikkel

Ribe starte med å prate om folkehelse som befolkningens helse, noe som er en av samfunnets viktigste ressurs. Og folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse igjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.
Av denne definisjonen ser man at dette ikke er noe hun alene på kontoret skal sitte å jobbe med, men samfunnet må ta ett ansvar. Faktorene som skal påvirkes ligger ikke alltid innenfor helsesektoren eller i kommunen, så for å få arbeidet med folkehelsa til å fungere må man jobbe sammen på tvers av etater, sektorer og nivå innenfor kommunen og ikke minst sammen med befolkningen. Frivillige lag og foreninger er veldig viktige i denne sammenheng, da de er naturlige samarbeidspartnere og allerede gjør en kjempe jobb for folkehelsa. Det å ha en plass å møtes, diskutere, bli kjent med folk er utrolig viktig for å skape trygge/aktive lokalmiljø, og med det kommer også bedre helse.
Tysfjord kommune har valgt å satse på folkehelse. De inngikk 13.01.2010 en forpliktende avtale med Nordland Fylkeskommune om folkehelsearbeid, med ett mål om å fremme befolkningens helse. For å sikre ett samarbeid omkring folkehelse har kommunestyret nedsatt en styringsgruppe for folkehelse der både det offentlige, private, frivillige og eldre er representert. Denne gruppen har utarbeidet en handlingsplan for folkehelse på bakgrunn av de utfordringene vi ser i kommunen i dag. Tysfjord kommune skiller seg ikke ut fra landet for øvrig.  Her ser man både livsstilssykdommer, nedgang i folketallet, inaktivitet, økende antall overvektige etc.

Handlingsplanen skal om ikke så altfor lenge til politisk behandling. Folkehelsekoordinatoren, som satte stor pris på invitasjonen fra pensjonistforeningen, kunne røpe at det utarbeides en strategi for befolkningsvekst og at blåsing av nytt liv i FYSAK står sentralt i handlingsplanen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Folkehelseopplysning til pensjonister" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.