Foreslår nybygg ved Hamarøy bygdeheim

Ingvald Sørensen orienterte sist uke kommunestyret om arbeidet som er gjort i forbindelse med den nye helse- og omsorgsplan i kommunen.

Publisert
27. september, 2012 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 27. september, 2012 klokken 12:00
Oppdatert: 27. september, 2012 klokken 11:15
Illustrasjon bygdeheimen
Nybygg for demente. 8 + 8 nye boenheter, hver på 30m2 i et nybygg med grunnflate på vel 500m2 i grunnflate i 2 etasjer. Arealet sør for Sansehagen, mot den innerste rekka av miniboliger er tenkt som området for nybygget. Bygget forutsettes koblet fysisk til dagens sykehjem mot ny administrasjon og personellavdeling og er kostnadsberegnet til ca 26 millioner kroner, med et lånebehov på 12-13 millioner kroner.
opplevelse

Kystfolkets Helg

Star Star Star Star Star

Gjør dere klar for årets vakreste eventyr! 19-21. juli er det duket for Kystfolkets Helg i Helnessund.

Din opplevelse her?Flere opplevelser


Man foreslår å gå fra institusjonsplasser til pleie i egen bolig, enten egen eller leid bolig, sentralt beliggende i kommunen. Totalt sett mener arbeidsgruppa at denne dreiningen fra et kostbart institusjonstilbud til heldøgns omsorg i leid omsorgsbolig/egen bolig vil redusere kommunens driftskostnader betydelig.  Eventuelle bokollektiv og omsorgsboliger beregnet for utleie til innbyggere med tjenestebehov hele døgnet, vil kunne måtte vurderes sentralisert til ett sted i kommunen for å ha en mest mulig kostnadseffektiv tjeneste.

50 plasser

Tradisjonell beregning av behov for sykehjemsplasser er 30 prosent av antall personer over 80 år i kommunen. Ut fra en slik beregning vil det i Hamarøy være behov for vel 50 sykehjemsplasser frem mot 2030. Disse er fordelt på helseinstitusjon med heldøgnsomsorg med 20 plasser, helsehjelp og praktisk bistand, omsorgsboliger Oppeid med 18 plasser, helsehjelp og praktisk bistand i hjemmet og med nattpatrulje til omsorgsboliger Ulvsvåg og eldresenter Innhavet med 12 plasser.

Helsehjelp og praktisk bistand i eget privat hjem, i kommunesenteret og lokalsenter på aksen Oppeid – Ulvsvåg, Innhavet-Oppeid-Skutvik vil i realiteten bety at de som bor lenger ut og som trenger nødvendig hjelp, vil måtte regne med å flytte på seg.

Arbeidsgruppa mener at miniboligene, som er fra slutten av 1960 tallet på sikt bør saneres. Men i de nærmeste tre til fem årene regner man med at man må belage seg på å bruke miniboligene, men det anbefales ikke å bruke penger til ombygginger eller vesentlige oppgarderinger av disse boligene.

Bemanningen ved Hamarøy bygdeheim er totalt 39,73 årsverk, fordelt på 15 sykepleiere i full stilling og 24,73 stillinger hjelpepleiere/helsefagarbeider. Det forutsettes at det til vanlig ikke er sykepleiere i hjemmetjenesten i helgene.

Kommunestyret tok arbeidsgruppas rapport til foreløpig orientering, og ba administrasjonen om å sende dokumentet ut på en grundig høring som forutsatt. Saken forutsettes deretter å bli lagt fram for en endelig behandling i kommunestyrets budsjettmøte i desember i år.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Foreslår nybygg ved Hamarøy bygdeheim" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.