Helse og omsorgsleder Siv Johansen (f.v.) i Steigen kommune, leder for sykehjem og omsorgsboliger, Mona Rist Nystad, og seniorrådgiver Gry Bårnes ved KUN senter for kunnskap og likestilling inviterer nå minoritetsspråklige til forkurs.

Forkurs for helsearbeidere

Steigen kommune og KUN senter for kunnskap og likestilling inviterer minoritetsspråklige til forkurs for framtidige helsefagarbeidere.

Publisert
12. januar, 2014 klokken 11:15

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 12. januar, 2014 klokken 11:15
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Kakebuffét

Hver lørdag kl. 10-16 har vi kakebuffét til kr. 85,-. Velkommen!

Din annonse her?Flere annonser

- Vi har sett at mange med minoritetsspråklig bakgrunn sliter med både å forstå og bli forstått når de arbeider i helsevesenet, og terskelen for å ta helsefagutdanning blir dermed større. Dette relativt intensive forkurset - med én studiedag per uke, vil gi denne gruppen et ekstra løft for å kunne ta fagbrev. Mange er godt faglig kvalifisert til helsearbeid, men mangler skolebakgrunn i norsk språk og kultur. Men det er lite ekstra som skal til, og det håper vi dette forkurset kan rette på. Kurset skal tilpasses den enkelte slik at det kan kombineres med arbeid innen pleie- og omsorgstjenesten. Vi ønsker å bruke denne gruppen som den ressursen de er, og at de ikke skal gå som vikarer resten av livet, for i dag må man ha fagbrev for å få fast jobb, sier leder for pleie og omsorg Siv Johansen, leder for sykehjem og omsorgsboliger Mona Rist Nystad og seniorrådgiver Gry Bårnes fra KUN senter for kunnskap og likestinning som allerede har en liste på 15-20 aktuelle deltakere.

Det er Helsedirektoratet som har finansiert dette pilotprosjektet som kan bli en framtidig mal for ikke minst kommuner i distriktene. Kurset, som har oppstart februar 2014, skal gi tilbud til minoritetsspråklige som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider og som ikke kan gjøre nytte av seg av ordinære tilbud pga. manglende norskkompetanse. Det vil være én obligatorisk studiedag per uke med veiledning og undervisning kombinert med praksis. Aktivitet vil være kartlegging av norskkompetansen, intensivt norskkurs, helsenorsk, forberedelse til praksiskandidateksamen og forberedelse til fagprøven når praksiskravet er oppfylt. Kurset skal tilpasses slik at det kan kombineres med arbeid innen pleie - og omsorgssektoren i kommunen. Deltakerne må ha bestått norskprøve 2 eller lignende og ha arbeidserfaring innen pleie - og omsorgssektoren.  Deltakerne får veiledning på oppgaver og øving i å skrive eksamensbesvarelser. I etterkant av eksamen får de veiledning og oppfølging for å ta fagprøven når praksiskravet er oppfylt. Kurset avsluttes med en praksiskandidateksamen desember 2014. tillegg vil deltakerne få oppfølging inntil de har klart fagbrevet.

Kurset, som altså er finansiert av Helsedirektoratet, er et samarbeid med Steigen kommune, NAV og KUN senter for kunnskap og likestilling. Tilbudet vil også gjelde for Hamarøy og Tysfjord og interesserte kan kontakte leder for helse- og omsorg i sin kommune.

Det blir informasjonsmøte på Kompetansesenteret på Steigentunet tirsdag 28. januar kl. 1400. For mere informasjon, kontakt Steigen kommune v/ leder for helse og omsorg eller KUN senter for Kunnskap og likestilling.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Forkurs for helsearbeidere" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.