Arvid Nødtvedt (f.v.), Eli Harildstad, Gjertrud Didriksen, Bodø frivilligsentral, Siv Merethe Andreassen, Termik Norge, Lill Karin Aanes, Termik Vefsn, Tove F. Simonsen og Robert Dearsley. Foto: Gjert Are Valberg

Frivillighetsseminar i Leinesfjord

Midt i september avholdt Steigen Frivillighetssentral et seminar på Steigen Vertshus med fokus på helse og omsorg.

Publisert
19. oktober, 2012 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 19. oktober, 2012 klokken 16:00
Oppdatert: 18. oktober, 2012 klokken 14:11
artikkel

Hensikten med seminaret, som ble ledet av Robert Dearsley og Eli Harildstad, var å vekke, informere og inspirere om sivilsamfunnets utfordringer og oppgaver som må løses i fellesskap i fremtiden. Også om Steigen frivilligsentral og dens plass i kommunen. Omsorgstjenester for eldre, bevegelseshemmede og uføre, samt avlastning for omsorgspersoner skal være en integrert del av sentralens virksomhet, i tillegg til mange andre oppgaver.

Helse og omsorg

Den første delen handlet om helse og omsorg. Kvalitetssikring av frivillighet i offentlig sektor var overskriften som representanter fra Termik foreleste om. Termik er en stiftelse med ideologi om å bistå langtidssyke og alvorlig syke. Terminal omsorg – dvs. støtte i livets siste fase er også en krevende oppgave. Både pasienter og pårørende har vitale behov som må ivaretas. Dette krever innsikt, forståelse av etikk, opplæring og samarbeidsformer.

Samarbeidet med den etablerte offentlige helsetjenesten er viktig, og må utvikles over tid. Den frivillige delen skal ikke overta ansattes oppgaver, men være et supplement. Vefsn har vist at det kan opparbeides tillistsforhold mellom helsetjenesten, de frivillige og pårørende som gir et verdig og tiltrengt tilskudd i helseomsorgen. På denne måten kan de profesjonelle få mer tid til sine prioriterte og lovpålagte oppgaver. Spørsmål fra deltakerne om profesjonskamp og andre forhold i grensesnittet mellom frivillige og ansatte ble debattert og forklart.

- Det er nødvendig å møte eldrebølgen med en annen bølge for å klare utfordringene. Denne bølgen må mange hive seg på. Fra 2020-25 vil antall pleietrengende og antall demente øke betydelig, og det offentlige vil ikke klare å dekke alle behov.  Og det er viktig at bølgen begynner nå, var beskjeden til Steigen frivillighetssentral.

Utvikling over tid

Gjertrud Didriksen, opprinnelig fra Lakså i Steigen, har vært ansatt som daglig leder i Bodø Frivilligsentral siden oppstarten av frivilligsentraler i 1991. Hennes presentasjon og erfaring som hun delte med forsamlingen satt godt. Drift, oppgaver, og betydningen av nettverk, rekruttering og oppfølging av de frivillige. De frivillige må ikke glemmes, men ivaretas og få vite at de er verdsatt. En dyktig og engasjert foreleser som kom med en mengde ideer og forslag til aktivitet, og hvordan få både eldre og unge i frivillig arbeid.

- En sentral må utvikles over tid, og tilpasses lokale forhold, aktiviteter og behov, sa Didriksen blant annet.

Også her var samhandlingen med offentlige aktører og annen frivillig virksomhet et viktig tema. Ikke fortrenge det bestående, men invitere til samarbeid og prøve å finne nye former for aktiviteter.

Bredt utvalg

Innbydelse var sendt metodisk til kommunen, lag og foreninger, institusjoner og offentlige instanser, og nesten 50 kom. Kommunen stilte med ordfører og flere fra kommunestyret, rådmannen takket også ja og overvar hele møtet. Helsetjenesten var godt representert, også den kommende pleie- og omsorgsleder Siv Johansen fant veien til Steigen denne dagen.

Ellers deltok eldrerådet, idrettsrådet, ungdomsrådet, NAV Steigen (Flyktningkonsulent)

Bogen Kultursenter, sanitetsforeninger, Røde Kors foreninger, helselag, Røde Kors Hjelpekorps, Steigen Pensjonistforening, LHL Steigen, musikkorps, teater- og hagelag. Og noen privatpersoner som hadde dedt om å få være med. Altså et bredt utvalg av Steigens offentlige og frivillige miljø som fikk seg en god dose med frivillighet, og noe å tenke på.

- Det ble bemerket fra tilhørerne at det var mye fokus på omsorg. Men det er fordi det er så nytt at det må få noe oppmerksomhet. Sentralens tradisjonelle oppgaver skal allikvel ikke bli nedprioritet. På slutten av møtet fikk deltakerne et skjema og oppfordring til å sende i retur kritikk, synspunkter, spørsmål og forslag. Vi håper at det kommer mange besvarelser, da erfaringene fra hele seminaret vil ha betydning for arbeidet videre og sentralens fremtid, oppsummerte Nødtvedt som på bakgrunn av deltakelse, engasjement og innhold mente dette var et vellykket arrangement..

- Det foreligger foreløpig ingen planer om å opprette rene Termik-tjenester i Steigen, men foredragsholderne fra Termik ble valgt på grunn av kompetanse og kurstilbud som passer for det som frivilligsentralen behøver. Vår første satsing på helsebiten blir demens og omsorg/ avlastning generelt, avslutter Nødtvedt.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Frivillighetsseminar i Leinesfjord" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.