Prosjektleder Anne Karin Forshei forklarer symbolikken knyttet til prosjektet i bildene hun ga til ordførerne Kjell Magne Johansen fra Saltdal (t.v.) og Arild Kjerpeseth fra Meløy. Bildene er tatt av Gjert Are Valberg fra Steigen.

Historisk milepæl

Mandag ble en historisk dag for kommunehelsetjenesten i Salten. Da ble Steigentunmodellen med Prehospitale observasjonsenheter i Saltdal og Meløy offisielt åpnet på Saltdal sykehjem på Rognan.

Publisert
16. april, 2010 klokken 10:19

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 16. april, 2010 klokken 10:19
Saltdals ordfører Kjell Magne Johansen knytter båndene som symboliserer en tettere samhandling mellom kommunene Steigen ved varaordfører Fred Eliassen (t.v.), Meløy ved ordfører Arild Kjerpeseth og Nordlandssykehuset HF, representert ved direktør Eivind Solheim (t.h.).
Avdelingsleder Margrethe Spørck (t.v.), fastlege Kjell Gunnar Skodvin og pleie- og omsorgsleder Ann-Marit Franing (opprinnelig fra Nordfold i Steigen) skal lede Preob avdelingen på Saltdal sykehjem.
Sykepleier Marit Markussen (t.v.) skal være "fødselshjelper" i Saltdal og Meløy kommunen i forbindelse med oppstarten, og skal tilbake i høst for å se at alt går bra. Prosjektleder Anne Karin Forshei er glad for at etableringsfasen nå er over.
Sentrale personer i prosjektet er fra venstre ordfører i Saltdal kommune og leder i styringsgruppa, Kjell Magne Johansen, ordfører Arild Kjerpeseth i Meløy kommune, fastlege og leder for prosjektgruppa i Saltdal, Kjell Gunnar Skodvin, lege og prosjektleder Anne Karin Forshei, direktør og samhandlingsansvarlig i Helse Nord, Finn Henry Hansen, sykepleier Marit Markussen fra Steigentunet, direktør ved Nordlandssykehuset HF, Eivind Solheim, varaordfører Fred Eliassen fra Steigen kommune og praksiskoordinator ved Nordlandssykehuset, Kai Brynjar Hagen. Her er de samlet på trappa foran Saltdal sykehjem på Rognan.
Annonse fra Steigen Vertshus AS

Sulten?

Ring 75 77 73 00 for bestilling av pizza, hamburger, biffsnadder og mer.

Din annonse her?Flere annonser


- Dette er et eksempel på hvordan en av de minste kommunene i Salten, Steigen, som har holdt fast på akuttplassen sin, nå har videreutviklet den og delt sine erfaringer med to av nabokommunene, sa blant annet Saltdals ordfører og leder i styringsgruppa for Prehospitale observasjonsenheter (Preob), Kjell Magne Johansen, til et 40-tall gjester på Saltdal sykehjem sist mandag.
Nå har Steigen kommunes over 50 år lange erfaring med akuttplass (siden Nordfold og Leiranger sykestue ble etablert av Røde Kors tidlig på 50-tallet red.anm.) blitt videreført til kommunene Saltdal og Meløy, og flere kommer nok etter. Lege ved Steigentunet, Anne Karin Forshei, har ledet prosjektet som er initiert av samhandlingsreformen som tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen iverksatte. Målet er at kommunehelsetjenesten skal sortere ut og behandle lokalt alle som ikke trenger innleggelses på sykehus, og slik spare både pasienter og samfunnet for unødige plager og kostnader.

Tre vinnere

- Jeg ser tre vinnere i dette. Først og fremst befolkningen, så kommunehelsetjenesten – også fagmiljøene, og den tredje er klart sykehuset, som slipper unødvendig belastning på sine sengeplasser. Det har vært en kjempeopplevelse å få ha vært med i styringsgruppa og fått sett hvordan prosjektgruppa har jobbet. Utrolig fort og utrolig effektivt, en kjempeprosess på tvers av kommunegrenser og fagprofesjoner. Nå er vi ved endt milepæl, den første. Vi har fått Preob i Meløy og Saltdal, bygd på erfaring og videreutvikling av den de har i Steigen, men det gjenstår enda flere markeringer før dette blir helt optimalt, sa Johansen videre i åpningstalen.
Lege og prosjektleder Anne Karin Forshei presenterte så prosjektet.
- I Steigen ser vi at det hovedsakelig er eldre pasienter som bruker Preoben, og vi bruker hele det allmennmedisinske spekteret i vurderingene. Vi har 120-130 innleggelser per år i den ene senga, og 75 prosent kan reise hjem igjen uten å må gå veien om sykehuset, sa prosjektleder og lege Anne Karin Forshei før hun delte ut bilder som symboliserte prosjektarbeidet til de andre kommunene.

Også i byene

- Det vi gjør nå er egentlig å realisere noe som er nytt i denne sammenheng, men som mange har jobbet med lenge. Store deler av Nord-Norge er i forkant når det gjelder å ta samhandlingsreformen på alvor. Og jeg tror det er veldig klokt å ta skeia i egen hånd. Skal man vente på de sentrale styringsmakter kan det gå både vinter og vår. Den tegninga har disse tre kommunene skjønt, og det setter Helse Nord pris på, sa Finn Henry Hansen, direktør og samhandlingsansvarlig i Helse Nord.
- Det at Nordlandssykehuset sammen med tre kommuner har hatt dette prosjektarbeidet som såpass raskt har ført til konkrete initiativ, er – om ikke enestående, så i alle fall verdt å legge merke til. Nå håper vi at også byene skal bli mer lærenemme og komme etter med etablering av tilsvarende enheter. Helse Nord har nettopp dokumentert at byene har det største forbruket av sykehusressurser, og særlig når det gjelder eldre indremedisinske pasienter. Det kan ikke fortsette slik lenger, sa Hansen som også la vekt på verdien av at pasienten får være i sitt nærmiljø.

Standhaftig

Nordlandssykehusets direktør Eivind Solheim var glad for den standhaftighet som Steigen har hatt på dette området.
- Allerede for ti år siden så vi på den halve millionen vi brukte i Steigen, men ble fort overbevist om at dette var både gunstig og riktig å satse på, og at flere kommuner burde hatt det samme, sa Solheim blant annet.
Helse Nord har gitt 730.000 kroner til Saltdal og Meløy for 2010, og Nordlandssykehuset har gitt samme beløp for 2011 og 2012. Avtalene med Steigen videreføres.
- Dette var absolutt en fin dag for oss som har jobbet med prosjektet, og jeg tror det er viktig å få tydeliggjort det arbeidet som er gjort. Jeg synes også det er en anerkjennelse til prosjektet at både direktøren i Helse Nord og direktøren i Nordlandssykehuset HF var på markeringen. De har jo begge bidratt med midler til prosjektet. Vi har også fått 800.000 kroner av Nordlandssykehuset til videreføring av prosjektet, nå går vi over i driftsfasen. Marit Markussen skal være i Saltdal denne uka for å gi ”fødselshjelp” til Preob avdelingen, og skal en uke til Meløy når de får sin avdeling klar. I tillegg skal hun inn i drifta i løpet av høsten for å se at det går bra. Vi har også laget en kvalitetssikringsperm som er en generell mal for lokal observasjon og behandling, samt å finne måter å finansiere dette på. Det er også laget et kartleggingsskjema som skal vise hvem disse pasientene er, og hva vi gjør med dem. Målet er å ta ut potensialet i kommunehelsetjenesten fullt ut, og at det skal være trygt å bruke oss, sier Anne Karin Forshei.
Varaordfører Fred Eliassen håper at etableringen av Preobs i flere kommuner også ville sikre de tilbudene Steigentunet har i dag.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Historisk milepæl" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.