Vil blåse nytt liv i lokkallag Mental Helse. Psykiatrisk sykepleier Berit Mølderup og brukerrepresentant Reidar Hansen ønsker flere med på laget når de nå blåser liv i lokallaget Mental Helse igjen.

Nytt liv i Mental helse

Etter at Mental Helse Tysfjord/Hamarøy har ligget brakk en stund ønsker man nå å blåse nytt liv i lokallaget og ønsker at representanter fra Steigen, Hamarøy og Tysfjord skal være godt representert.

Publisert
02. desember, 2013 klokken 16:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 02. desember, 2013 klokken 16:00

–Vi jobber blant annet med åpenhet og brukermedvirkning og lokkallaget er viktig for å gi innspill og uttalelser i saker som har med folks psykiske helse å gjøre, sier Reidar Hansen.

Han sitter i Hamarøy og Tysfjord lokallag og ønsker nå også å få med seg Steigen og enda flere i alle kommunene.

De ønsker også å få inn godt med varamedlemmer slik at man har nok av folk å ta av dersom enkelte ikke kan stille.

–Dermed håper vi å få liv i laget og skape en kontinuitet i arbeidet, sier psykiatrisk sykepleier, Berit Mølderup.

Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse og visjonen er at alle mennesker skal ha en mulighet til å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring.

–Meningen er at lokkallaget kan arrangere ulike kurs og andre aktiviteter som medlemmene ønsker skal gjennomføres. Og man må ikke tro at man må ha psykiske problemer for å være med. Alle har en psykisk helse og dette er et lavterskeltilbud, understreker Reidar Hansen.

–Vi ønsker å få til gode tilbud for alle på tvers av kommunegrenser og alder, sier Hansen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Nytt liv i Mental helse" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.