Morten Aspaas ved åpen omsorg på Storjord i Tysfjord.

Prisforskjeller på trygghetsalarmer

Det er et behov for flere trygghetsalarmer i Tysfjord, men siden tjenesten ikke er et lovhjemlet tiltak, er det flere brukere i kommunen som ikke får denne tjenesten.

Publisert
10. mars, 2008 klokken 10:06

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 10. mars, 2008 klokken 10:06
folkets bilder
Vindfull morgen

Vindfull morgen

Foto: Diana Amanda Olaisen

Noen må selv betale opptil flere tusen kroner for å ha muligheten til å føle seg trygge i eget hjem, noe ikke alle har råd til.
 

Økt trygghet

Hensikten med kommunens trygghetsalarmtjeneste er å gi økt trygghet for brukeren. Når alarmen utløses, vil kyndig personell straks ta telefonisk kontakt og eventuelt komme hjem til vedkommende umiddelbart. Alarmen er tilknyttet alarmsentralen som har nøkkel til boligen.

 

Gjennomsnitt 40 brukere per kommune i Nord-Salten.

I Tysfjord har de per i dag ca 35 alarmer utlånt. Disse betaler ikke brukerne for, kun kr 50 per måned til vaktselskapet. Problemet er bare at flere ønsker seg alarm, men ikke har råd til å betale kr 3600 for å få dette.

- Vi har venteliste per i dag, men alarmene rullerer slik at nye brukere overtar alarmene fra andre brukere, sier Morten Aspaas ved åpen omsorg på Storjord i Tysfjord. Han tror neppe det er aktuelt for kommunen å kjøpe inn flere alarmer.

I Hamarøy kommune har de ca 40 brukere og her betaler man kr 70 per måned, mens i Steigen er det i underkant av 50 trygghetsalarmer, med venteliste på 8-10 stk. Her betaler hver bruker kr 161 pr mnd til kommunen.
- Vi forventer at ventelista blir borte når vi nå får inn de siste alarmene, sier Hege Paulsen ved Steigentunet.
 

I en rapport fra Forbrukerombudet foretatt i 2005 gjorde man en undersøkelse i alle landets kommuner om hvor mye trygghetsalarm koster per måned for en eldre person som har en «vanlig» pensjon på om lag 10 000 kroner i måneden. Av de 232 kommunene som svarte, oppgir til sammen 14 kommuner at ordningen er gratis. Store kommuner som Oslo og Trondheim tar ikke noen avgift for å leie ut trygghetsalarm til de som trenger det. Også i mange Finnmarks-kommuner er trygghetsalarm gratis. Egenandelen avgjøres ut fra inntekt.
 

71 kommuner – eller knapt en tredel – tar under 100 kroner i måneden, mens knapt halvparten av kommunene (107 kommuner) tar mellom 100 og 200 kroner. 38 kommuner – eller 16 prosent av kommunene som svarte – tar mellom 200 og 300 kroner, mens to kommuner tar mer enn 300 kroner per måned.

- Siden tjenesten ikke er lovpålagt, faller mange av brukerne mellom to stoler, sier Terje Jensen i Hamarøy kommune. Og kanskje kan det være en oppfordring til lag og foreninger i kommunene om å hjelpe til med noen ekstra alarmer der det er behov.


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Prisforskjeller på trygghetsalarmer" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.