Vil samhandle. Fv. Styreleder i Sunnhet i Salten, Rolf Steffensen, kommuneoverlege Anne Karin Forshei, Marie Johansson i Steigen kommune, Fred Muller fra Fylkesmannen, Bente Haukås Hamarøy kommune, Ian Dawson fra Nordlandssykehuset, Marit Vardehaug Steigen kommune, Vanja Slettvoll fra Tysfjord kommune, Olav Elvemo fra Rådet for psykisk helse og Gaute Strand fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid var samlet til dialog og bevisstgjøring om hva som skal til for å lykkes best mulig med psykisk helse i den nye samhandlingsreformen.

Psykisk helse i samhandlingsreformen

Hvordan kan vi best samhandle innen psykisk helse når den nye samhandlingsreformen trer i kraft? Det var noen av spørsmålene som ble diskutert i løpet av de to fagdagene som ble holdt for Nord-Salten kommunene denne uka.

Publisert
21. november, 2011 klokken 08:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 21. november, 2011 klokken 08:00
opplevelse

Dronningruta over Fløya

Star Star Star Star Star

Dronningruta er rundt 10 km lang og går fra Skånland (ca 2 km fra Bogen) til Holkestad.

Din opplevelse her?Flere opplevelser

Det var de tre kommunene Tysfjord, Hamarøy og Steigen som inviterte til fagdager. Både Nordlandssykehuset, Fylkesmannen, Sunnhet i Salten, Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid og Rådet for psykisk helse var invitert for å komme med innspill til hvordan kommunene best kan løse de utfordringer som kommer, når den nye helsereformen trer i kraft fra nyttår. Og en av konklusjonene som kom fram var nettopp samhandling. Hver kommune er liten, men sammen sitter de på gode ressurser og et potensial, dersom det benyttes riktig.
Olav Elvemo fra Rådet for psykisk helse ga et klart innspill.
- Dersom lokaliseringsdebatten fortsetter kan det i verste fall ende med overstyring. Dere har mye å spille på og mange ressurser, og for og lykkes er det avgjørende at kommunene samarbeider og ikke henger seg opp i en lokaliseringsdebatt, var hans budskap.
For det hele henger sammen på flere nivåer.
- Det handler om tre nivåer, hvor vi må finne gode løsninger for samarbeid innad i kommunen mellom ulike fagfelt, samarbeid mellom kommunene og et samarbeid med spesialisthelsetjenesten, sa Rolf Steffensen, som er styreleder i samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten.
- Det handler om hvordan den enkelte pasient best kan få rask og effektiv hjelp, men den største trusselen for ikke å lykkes er at vi er for små hver for oss, derfor må vi finne gode løsninger for samhandling, mente han, som også ønsker å ha med de samiske brukerne i prosessen.
Kommuneoverlege i Steigen, Ann Karin Forshei mener det er viktig å se på helheten i tilbudet.
- Det er viktig at vi ser helheten i det og bruker de ressursene vi allerede har, mente hun.
I tillegg til at det ble ytret ønske om at lokale brukerrepresentanter skal være med i det videre arbeidet vil også Nordlandssykehuset ha en tett dialog med kommunene.
- Det er viktig at man kjenner godt til kommunene og man må tilpasse tilbudet for den enkelte kommune. Vi ønsker en tett dialog, bekreftet Ian Dawson fra Nordlandssykehuset.
Det ble foreslått å arrangere en større konferanse på nyåret, for å følge opp arbeidet med samhandlingsreformen.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Psykisk helse i samhandlingsreformen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.