Samhandling mellom kommuner og fagfolk. Tone Amundsen og Anja Skjelnes fra Sanks Helse Finmark og kommunelegeoverlege Fred Andersen og rådmann i Tysfjord Konrad Sætra var noen av de mange lederne som var med på det to dager lange seminaret på Tranøy, med fokus på psykisk samhandling i Nord-Salten. – Psykiatri er en del av folkehelseperspektivet. Samhandling har vært et brennhett tema i årevis, sa Fred Andersen, som berømmet prosjektgruppa for deres arbeid så langt. – Vi må kunne bistå på stedet, det er det vi trenger, mente Andersen.

Psykiske dager i Hamsuns krambod

I arbeidet med å følge opp samhandlingsreformen har det gjennom PHRINS-prosjektet blitt holdt to fagdager på Tranøy.

Publisert
16. september, 2013 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Kitty Skapalen
kitty@nord-salten.no
Publisert: 16. september, 2013 klokken 12:00
Moralsk ansvar
Psykiater Trond Aarren syntes det var kjekt med så mye engasjement fra de rundt 40 seminardeltakerne på Tranøy. Han har tro på distriktspsykiatriske sentre som tar utgangspunkt i brukeren sin hverdag og samarbeider tett med kommunehelsetjenesten. – Vi må løsrive oss fra en tankegang som hører fortiden til. Vi forsøker å gjøre psykisk helsevern mindre akutt og gjøre oss mer tilgjengelige for brukerne på en annen måte, sa han.

PHRINS

Fakta PHRINS

  • PHRINS står for psykisk helse og rus i Nord-Salten
  • Brukerrepresentanter, fagfolk, ledere og politikere fra Steigen, Hamarøy og Tysfjord, samt representanter fra Fylkesmannen i Nordland, Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) og Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) deltok
  • Fagseminaret var en del av prosjektet som startet 1. september i fjor, hvor man vil prøve å få til en bedre samhandling mellom kommunene og utnytte ressursene bedre til det beste for innbyggerne og brukere av psykisk helsevern.
  • Treårig prosjekt fra 2012-2015
opplevelse

Dronningruta over Fløya

Star Star Star Star Star

Dronningruta er rundt 10 km lang og går fra Skånland (ca 2 km fra Bogen) til Holkestad.

Din opplevelse her?Flere opplevelser


I Hamsungalleriet møttes politikere og administrasjon fra de tre kommunene i Nord-Salten, ledere og fagfolk fra blant annet Salten DPS og Sanks Finmark, samt brukere og representanter fra Fylkesmannen i Nordland.

–Målet er å få flere innspill for å gi et bedre tilbud til brukerne, se på behov og muligheter og inspirasjon så vi har noe å gå på, innledet Marit Vardehaug, som sammen med Bodil Friis leder prosjektet.

Den første dagen var avsatt til foredrag og paneldebatt, hvor prosjektgruppa hadde fått psykiater Trond Aarre fra Nordfjordeid i Førde til Tranøy, for å gi tanker og inspirasjon i det videre arbeidet. Han har gitt ut en bok kalt «Manifest for psykisk helsevern» og er spesialist i psykiatri. Gjennom sitt arbeid som avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter ga han både ledere og brukere noen ideer om hvordan man best kan samarbeide for å gi et godt tilbud til folk, basert på samhandling og samspill mellom ulike fagfolk og etater.

Nok av tid og penger

Aarre var klar i sin tale og kalte sitt foredrag "Tid og penger er det eneste vi har nok av".

Han synes PHRINS-prosjektet er spennende og understreket at han ikke kunne fortelle Nord-Salten hva de bør gjøre, men oppfordret til å tenke vidt.

- Hva er det våre oppdragsgivere/brukere sier de trenger? Det bør være utgangspunktet og jeg er ikke sikker på at vi bruker tid og penger godt nok slik det er i dag, sa han.

Aarre viste til at man generelt er godt bemannet i psykiatrien, men at systemet ikke fungerer slik det kan gjøre.

– Det er for lite ønsketenkning. Systemet med psykisk helsevern er 150 år gammelt og det er på tide å tenke nytt. Vi må løsrive oss fra en tankegang som hører fortiden til. Vi forsøker å gjøre psykisk helsevern mindre akutt og gjøre oss mer tilgjengelige for brukerne på en annen måte. Vi sparer ikke penger, men bruker pengene annerledes, sa han.

Moral fremfor visjoner

Aarre er kritisk til medisinering og mener at døgnbehandling avler døgnbehandling.

– Det er for mange døgnplasser som opptar enorme ressurser og som gir lite igjen til andre poster som da må bygges ned. De som er lenge i heldøgnplasser kommer ofte tilbake og blir det man kaller svingdørpasienter. Dyre tjenester hindrer billige til å hjelpe flere, sa han.

Nordfjordeid psykiatrisenter har redusert antall liggedøgn, bruk av sentralsykehuset er redusert og pasientene bruker heller ikke andre institusjoner. Aarre mener at samhandlingsreformen er riktig og at den krever noe av kommunene.

– Vi må bli enige om hva vi vil ha. Hos oss har vi inngått grensetvister og sett stort på det. Man kan gjøre ukonvensjonelle ting når det tjener pasienten.

Han taler for en større generøsitet og et moralsk ansvar.

– I et livsløp jevner det seg ut. Har man vilje og forpliktelser får man det til. I dag koster akutt-tjenester for mye og har for dårlige resultater. Det er for mye byråkrati og meningsløse prosedyrer, mener den erfarne psykiateren.

Økologisk tankegang

Han mener at man bør tenke mer praktisk og jordnært.

– Tenk i fellesskap. Ikke heng deg opp i hvem som har det egentlige ansvaret, så lenge brukeren får hjelp. Prøv på ukonvensjonelle løsninger. Unngå medisinering og diagnostisering for mye. Det er det samlede tilbudet som fungerer og som er målet. Det er meningsfullt å jobbe i psykisk helsevern, sa han.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Psykiske dager i Hamsuns krambod" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.