Hildur Lund og Hermod Hansen slår av en prat med Robert Dearsley fra Frivillighetssentralen. I bakgrunnen skimter vi noen vedstranger og den store kappe- og klyvemaskinen.

Verdensdagen for psykisk helse i Steigen

Lørdag 24. november ble Verdensdagen for psykisk helse 2012 markert med et arrangement hos Steigen Vekst på Furulund. Arrangementet ble godt besøkt, og det så ut som årets tema "Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen!" ble godt ivaretatt, både av arrangører og deltakere.

Publisert
05. desember, 2012 klokken 12:00

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Bjørn Erik Stemland
bstemlan@online.no
Publisert: 05. desember, 2012 klokken 12:00
artikkel

Blant de som deltok kan nevnes Steigen Røde Kors Hjelpekorps, Nordfold og Leiranger Røde Kors, Lefspia, Steigen jeger og Fisk, Steigen Kulturskole, Helsetorget, Hagelaget, Barnas Turlag Steigen samt Steigen Ride- og kjøreklubb/Freyfaxi Islandshestklubb. De fleste hadde egne stands.

Steigen Vekst med omfattende tilbud

Steigen Vekst er en stor bedrift med 12 VTA-arbeidsplasser. Dette er arbeidsplasser med varig tilrettelagt arbeid, tilpasset den enkeltes yteevne. De er basert på folk som har fått innvilget uførepensjon, men som har lyst og behov for aktivitet, og som vil kvalifisere seg gjennom produksjon av varer og tjenester.

Styreleder i Steigen Vekst er Kjell T. Arntsen, og han forteller at de tilsatte kan være i jobben så lenge de selv vil. De tilbyr hjelp til arbeidsoppgaver som vaktmestertjenester og husmaling på anbud. De driver med skogrydding, og Steigen Vekst er godkjent som lærebedrift for skogsarbeidere med Tommy Lødøen som leder. De driver Vedsentralen som produserer, tørker og pakker ved i sekker for salg. Steigen Vekst driver også med utkjøring og henting av utstyr for Hjelpemiddelsentralen samt utleie av lift og tilhengere. De har også tilsatt en fagutdannet bilmekaniker, Arne Karlsen, og kan ta på seg reparasjoner av gressklippere og annet maskinelt utstyr.

I tillegg til VTA-arbeidsplasser har de også 6 såkalte APS-arbeidsplasser, dvs. arbeidsplasser i skjermet virksomhet. Det er arbeidsplasser for de som trenger arbeidstrening og arbeidstilvenning for ideelt sett å komme seg videre i livet. Disse er fullt ut finansiert av NAV, med en varighet på inntil to år. Noen av dem er utplassert andre steder.

Kjell T. Arntsen sier det er tilsatt folk i til sammen 4,7 stillinger for å drive Steigen Vekst, som går med overskudd. Han trives veldig godt som styreleder, og sier det er få ting i et langt politisk liv som har gitt ham så mye som dette tillitsvervet.

Mangfoldig aktivitetstilbud

De lag og foreninger som hadde stands på Verdensdagen for psykisk helse, representerer et tilbud for noen og hver, og ideen bak arrangementet var vel å presentere disse tilbudene som gir meningsfylt og frivillig aktivitet for dem som deltar. Ingen behøver å være alene eller føle seg utenfor når de er med i slike lag og foreninger, som i høyeste grad bidrar til å fremme fysisk og psykisk helse blant befolkningen ved å spre kunnskap gjennom samtale og felles aktivitet.

Stiftskapellan og prest Odd Eidner, var til stede på Furulund og solgte ganske mange eksemplarer av sine bøker "Den doble sorgen", "Den doble gleden" og "Det doble håpet". Han er blitt kjent som en folkelig prest som ikke er redd for å gå inn som sjelesørger i svært vanskelige og utfordrende saker.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Verdensdagen for psykisk helse i Steigen" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.