Fra svensk utgave av ”Afraja” (1884). Boka er illustrert av en kunstner som åpenbart selv ikke hadde sett samer, ettersom klesdrakten mer har fått en form som minner om tyske operakostymer.

AFRAJA, den glemte ”same-romanen”

Romanen ”Afraja” (1854) hadde handling fra Nord-Norge, inneholdt kvasse angrep på nordmennenes behandling av samene og ble en stor, internasjonal bestselger.  Så seint som i 2005 kom den i ny utgave i USA.  Men noen norsk versjon har aldri vært på markedet …

Publisert
06. august, 2009 klokken 09:49

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Børge Strandskog
lokalavisa@nord-salten.no
Publisert: 06. august, 2009 klokken 09:49
I ”Afraja” er det i høy grad de eksotiske og eventyrlige sidene ved landsdelen og samenes liv som står i fokus.
artikkel

Tyske Theodor Mügge (1802-1861) ga i 1844 ut en to-binds reiseskildring fra en reise i Skandinavia, i Norge gikk turen helt nord til Hammerfest. Underveis hentet eventyreren og forfatteren Mügge inspirasjon og tema også til skjønnlitterære bøker.  En av disse ble en roman fra nord-norsk miljø,  ”Afraja; en romantisk fortelling fra det høye nord”, utgitt på tysk i 1854. Mügge var allerede kjent og populær som eventyr-forfatter, og i fortellingen om ”samehøvdingen” Afraja er det da også i høy grad de eksotiske og eventyrlige sidene ved landsdelen og samenes liv som står i fokus. Handlingen i den over 500 sider lange romanen er i hovedsak lagt til området Tromsø – Lyngen, men inneholder også skildringer blant annet av Lofotfisket og høystemt begeistring for nordnorsk natur i Salten og Vestfjord-bassenget.

 

Mange av nordmennene i romanen omgås og omtaler samene på en nedverdigende måte, også handelsmennene som beskrives som  ”hårdhjertede og storskrytende”.  Det dukker også opp konflikter om rettigheter til landområdene i nord.  Selv forklarte Theodor Mügge i et intervju til avisen New York Tribune  at han under sitt opphold i Tromsø hadde sett dokumenter fra det som skal ha vært den siste rettssaken, domfellelsen og påfølgende henrettelsen av en same.  Det hadde skjedd en generasjon før hans besøk der oppe, fortalte Mügge.  Tiltalen var trolldom, og til den amerikanske storavisen gjengir Mügge den tiltaltes begrunnelse for de ”trolldomskunster” han skal ha utøvd mot noen danske handelsmenn.  Og den var enkel og grei: - Jeg hatet dem, og jeg hater dere, for dere har tatt mitt land!

 

Konflikten i romanen ender da også med at ”samehøvdingen” Afraja blir dømt til døden for trolldomskunster av en skurkeaktig sorenskriver og brent på bål på torget i Tromsø. Men før dommen fullbyrdes, roper Afraja utover folkemengden på torget:  – Er dere ikke røvere alle sammen, som har frastjålet oss det vi eide? Hater dere ikke oss av sjel og hjerte? Forakter der ikke oss og forfølger oss?

Romanen ender med at andre myndigheter griper inn, sorenskriveren straffes og en slags rettferdighet seirer til slutt.

 

”Afraja” ble oversatt til flere språk og ble raskt en internasjonal bestselger.  Spesielt i USA kom nye utgaver i rask rekkefølge under  tittelen ”Afraja. Life and love in Norway”.  Allerede i 1865 var det kommet 7 utgaver på markedet – og en anmelder omtalte ”Afraja” som en av de mest bemerkelsesverdige romaner i denne generasjonen.  Senere er flere utgaver kommet til i USA, siste gang så seint som i 2005.  I 2007 ble en digitalisert versjon lagt ut på Google – der den kan leses og lastes ned.  Den versjonen er basert på en utgivelse fra 1865. Den aller første amerikanske utgaven fra 1854 er priset til langt over 1000 kroner i antikvariater.

 

Også i forfatterens hjemland Tyskland er romanen kommet i utallige utgaver – noen med undertittel ”Kønig von Lappland”, andre med titler som ”Verrat am Lyngenfjord” og ”Der Zauberfürst von Tromsö”. Flere av disse utgavene er  noe omarbeidet og tilrettelagt for unge lesere. Det samme skjedde i Sverige.  Der kom den første, originale utgaven av Afraja allerede i 1856, mens en påkostet, illustrert utgave for ungdom ble utgitt i 1884.

 

Men i Norge er ”Afraja” altså aldri gitt ut …

 

Forklaringen på det kan være at bokas hovedanliggende åpenbart var å angripe den anti-samiske rasismen som Mügge mener å ha registrert i Nord-Norge på sin reise  – noe som både myndigheter og forlag kan ha funnet ”upassende” i en tid som ble stadig tydeligere preget av nasjonalisme og dyrking av tradisjonell norsk kultur. Flere av lederne for denne kampen for norsk selvstendighet var samtidig tilhengere av en hard fornorsking av samene. I en slik sammenheng ble kanskje romanens kraftfulle kritikk av norske holdninger til samene for tung å svelge?

 

 

Norsk hovedkilde: Nils Magne Knutsen: Nessekongene


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "AFRAJA, den glemte ”same-romanen”" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.