Steigen Kystlags leder Harald Nilsen med en skisse som viser hvordan det nye kystmuseet skal se ut, og bilder av de fem forskjellige båtene og minst 20 båtmotorer som venter på å bli vist fram i kystkultursenteret sammen med mye annet.

Det blir kystkultursenter på Nordskot

Styret i Steigen Kystlag har bestemt at byggingen av et kystkultursenter på Nordskot skal igangsettes.

Publisert
31. juli, 2010 klokken 12:38

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Gunnar Grytøyr
gunnar@grytoyr.net
Publisert: 31. juli, 2010 klokken 12:38
artikkel

Det har de gjort selv om de i realiteten mangler rundt 300.000 kroner i forhold til budsjetterte kostnader. Grunnplate skal støpes i løpet av høsten, og så kan reising av selve bygget starte neste vår.
- Vi har allerede fått saget om lag femti kubikkmeter furutømmer fra Saltdal hos Gjermund Laksaa, så byggearbeidene kan starte så snart fundamentet er ferdig, men vi venter trolig på at snøen forsvinner til våren. Det hadde imidlertid vært ideelt å kunne hatt åpningen i forbindelse med neste Vestfjordseilas, som blir den 30. i rekken. Så det er målet vårt, sier kystlagets leder Harald Nilsen.
Bakgrunnen for at det satses på et slikt kystkultursenter er i første omgang at det trengs plass til det flotte museet de som Rolf Jakobsen og Finn Eirik Aasjord i sin tid tok initiativ til å få etablert i kjelleren til daværende skolebygning. Skolen ble imidlertid nedlagt og bygningen er solgt. Laget fikk en treårig avtale om lagring i skolen, men den tiden er snart gått, og da må det nye lokaler til. I tillegg ønsker de å formidle mer kystkultur via det nye senteret.

Dokumentasjonssenter

- Kravet var at et slikt bygg måtte være åpent for publikum, og at det måtte ligge nært havna på Nordskot. Og nå er endelig tomta like ved kaia på Nordskot klar. Men vi må ha det helt klart at dette er ikke et senter for Nordskot, selv om de fleste museumsgjenstandene er hentet herfra. Dette skal være et aktivt kyst- og dokumentasjonssenter som skal vise hele Steigens historie som fiskeri- og kystkommune. Derfor ønsker vi materiell også fra andre deler av kommunen, som bilder, gjenstander og så videre. Det skal helst bli slik at folk kan finne et bilde av bestefars båt i dette senteret, gjerne med beskrivelser og historier. Vi har kanskje glemt litt av historien om da den moderne nåværende Steigen kommune ble skapt rundt århundreskiftet, men det ønsker vi å gjøre noe med. Og det har vi fått mange positive tilbakemeldinger på. Så ta kontakt med oss om du har noe av interesse, enten direkte eller via vår hjemmeside www.steigen-kystlag.com, sier en engasjert Nilsen og viser til et sitat skrevet til Forbundet Kystens 25 årsmarkering i 2004:
”Hadde kystkulturen vært rosemalt, hadde den nok fått større oppmerksomhet. Men hva er vel en sjark rodd på Lofotfisket mot et framskap fra Telemark?”

Andeler

Bygningen, som ikke skal isoleres, men være et råbygg med grovt dimensjonert tømmer, har en kostnadsramme på 900.000 kroner, inklusiv dugnad. Det er i to etasjer og ligner de bryggene som var vanlige på den tiden dette senteret skal gjenspeile. For å finansiere egenandelen i dette prosjektet har kystlaget gått ut og bedt folk og bedrifter i nærområdet om å tegne andeler, og så langt har det kommet inn rundt 80.000 kroner på dette. I tillegg har blant annet det lokale bygdelaget bidratt med salgssummen fra Nordskot skole, 150.000 kroner, Fiskeridepartementet bidratt med omsøkte 100.000 kroner, et solid kvalitetsstempel, mener Nilsen.
- Hver andel er på kroner 500, men man kan tegne så mange andeler man ønsker. Blant de vi allerede har fått spriker det eksempelvis fra 500 til 10.000 kroner. Og andelene skal være fradragsberettigete. En andel er en gave, den gir verken eierskap eller avkastning, men de som ønsker det kan få navnet sitt på ei tavle inne i det ferdige senteret – uten beløp, sier Nilsen som også imøteser et samarbeide med andre lokale aktører.

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Det blir kystkultursenter på Nordskot" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.