Her er Historielagets styre samlet, fra v. Jan Ole Johansen – styremedlem, Greta Sollie – leder, Wenche Gjerde – nestleder, Svein Fygle, Bjørn Erik Stemland – sekretær. Bildet er tatt av Unni Gylseth – kasserer.

Etterlyser stoff til årboka

På Steigen Historielags siste møte ble stoff til neste utgave av årboka, salg av gamle årbøker, og arbeidet med å få skrevet et bind 4 av Bygdebok for Steigen behandlet.

Publisert
18. august, 2010 klokken 08:26

Journalist Lokalavisa NordSalten
lokalavisa@nord-salten.no
Journalist Bjørn Erik Stemland
bstemlan@online.no
Publisert: 18. august, 2010 klokken 08:26
artikkel

Svein Fygle var spesielt invitert til møtet. Han har skrevet de tre første bindene av bygdeboka, og Historielaget ville gjerne få klarhet i hva som gjenstår før arbeidet med bygdebøkene er fullført. Svein Fygle er nå pensjonist, men presiserte at han ikke er kompetent eller motivert for å skrive alle delene som gjenstår, men at han gjerne vil bidra med artikler.

Komplettering av årbøker

Historielaget har i år deltatt på stands på de ulike bygdedagene i Steigen for å selge årbøker. Folk har vært interessert, og i mange tilfeller har de gitt uttrykk for at de gjerne vil komplettere samlingen av årbøker, men at de mangler oversikt over hvilke utgaver de ikke har. Nå ber Historielaget folk se over hvilke bøker de gjerne vil kjøpe, og henvende seg til leder eller styremedlemmer for å tak i de manglende utgavene. Bøker som er eldre enn de tre-fire siste utgavene fås som pakker for en veldig rimelig pris! Historielaget har de fleste årbøkene som er utkommet på lager, med unntak av en fem-seks bøker som er utsolgt. Man vurderer faktisk opptrykk av noen av de aller første utgavene fordi etterspørselen her har vært ganske stor. Ellers anbefales Sigurd Ranesons Prosess som nå selges til en svært gunstig pris.

Stoff til årets utgave

I år som i fjor er Lindis Sloan redaktør for årboka. Hun sier det er kommet inn en del stoff, men ber folk fortsatt sende inn artikler og bilder, både til kavalkaden og som illustrasjoner til det som skrives. Spesielt er gamle bilder fra Steigen - både av folk og steder/aktiviteter - av interesse. Husk å føye til navn på menneskene dersom de kan identifiseres. Alt stoff er av interesse, både kortere og lengre artikler, og det begynner å haste, for fristen for å sende inn bidrag til årboka er 1. september. Redaktørens adresse er lindissloan@gmail.com

 

Nytt bind av Bygdeboka?

Bind I ble utgitt i 1980 og dekker kirke- skole-, fattigvesen for gamle Steigen prestegjeld fra ca. 1000 – 1900, og kommunalhistorien fra 1838 – 1900. Bind II legger vekt på befolkningsutvikling og -sammensetning samt økonomiske og sosiale forhold i Steigen-samfunnet i perioden fra ca. 1660 og fram til begynnelsen av det 20. århundre. Bind III er ei rein Nordfold-bok, som tar for seg landskap, geologi, fauna, bosetning og historie fra steinalderen til etterkrigstiden i tidligere Nordfold kommune. Det som gjenstår er historien fra steinalder til vikingtid for Steigen og Leiranger, og helt fram til reformasjonen for begge disse tidligere kommunene. 1900-tallets historie mangler også, så her er nok av oppgaver å gripe fatt i. Kanskje vil det beste være å ansette en slags redaktør som samordner artikler fra ulike skribenter slik at hele det manglende området dekkes. Det må imidlertid understrekes at bygdebok er en kommunal sak, og at selve initiativet bør komme fra kommunen.

 

Les også


Tegn et abonnement på Lokalavisa NordSaltens papirutgave eller kjøp en elektronisk utgave (PDF).

Regler for kommentering

Diskutér "Etterlyser stoff til årboka" på Facebook

Mest lest Folkets bilder Gratulasjoner Siste Aktiviteter Rubrikk

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.